Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 18:49 www.borsagundem.com
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Öncek.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA Z 26.1 185.465.097
Satış 26.2 -3 -113.185.470
TİCARİ FAALİY 5 72.279.627
FİNA 132.937.427 27.1 -82.919.030 27.2 -16.418.102 -8.984.96 29.1 23.561.003 56.2 29.2 2.445.719 1.202.975 879.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -205.440 -2.370 -44.774 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -270.444.152 -5.513.898 -140.357.847 23.069.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.912.907 4.233.691 -12.899.940 -5.856.717
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -277.357.059 -1.280.207 -153.257.787 17.213.236
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.2 -493.350 -1.016.493 -137.203 381.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
-0,27237000 0,05112100
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,48955200 0,00714500 -0,27212700 0,05005100
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00087500 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.530.182 25.386 10.593.791 -83.297.017 518.993.906 1.056.662.353 -1.049.720.388 6.941.965
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.945.489 1.315.845 -50.102.903 -494.326 563.875.937 146.085.110 -229.487.477 -7.986.162 -53.710.445 803.094.964 -1.021.976 23.304.042 61.939.450 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-119.153 -119.153 -505 -119.658
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.012.736 7.986.162 -20.952.362 -15.999 101.256.758 -276.540.042 -276.540.042 -1.310.367 -277.850.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
101.25 3.799.395 iye Etkisi
14.555.543 0
Olerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış -25.151.569 -25.151.569
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sa 2.333.518
Dönem Sonu Bakiyeler
0 -53.710. 1.407.892.015 17 383.121.745 rimi TL
Finansal Tablo Nit Konsolide

it Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDE 34 Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.2 319.109.497 105. 52.369.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.181.367 70.711
Çalışanlara Sağlanan Faydala 152.211
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
İle İlgili Düzeltmeler
67.435.089 25.902.789
Vadeli Alımlardan 3.165.683
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
rı İle İlgili Düzeltmeler
e İlgili Düzeltmeler
-48.827.966 8.827.966 2.249.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İçekleşen Değişimler
1.758.972 68.511.9 -46.571.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
daki Azalış (Artış)
10 1 -2.073.742 134.376 14.763.664
İlişkili Taraflardan Faal4.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (A.336
Peşin Ödenmiş Giderle 1.494.678 nans Sektörü Faaliyetlerinden Ertelenmiş Gelirlerdeki Artı 1.953.922 24 169.748. 903.808
Marın Alımından Kaynaklanan Naki 18 -8.987.428 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Al 0 117.104.152
İşletmenin Kena Dayalı Araçlarını Almasıyla -170.908.805
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynakla anan Nakit Girişleri
630.251.681 630.251.681 122.127.775
Boıkışları
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.736.265 -37.933 KLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
Üzerindeki Etkisi
25.5 75.462.348 333.799.787 VE NAKİT BENZERLERİ
79.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 Konsolide

Dip Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 nem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI) 394.990 17.594.709
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kandırılmayacaklar
-50.842 yda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.740 -63.552 -139.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 nak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Geliri 0 0
flandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.348 12.710 27.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.615 27.977
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.086.574
Yabancı 5.086.574
DİĞER KAPS 4.974.667
TOPLAM KAPSAM 22.569.376
Toplam Kapsaml 23. Önceki Dönem 318.725
Finansal Yatırımlar 311.598.962kili Olmayan Taraflardan Ticar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
5.159.016
Diğer Alacaklar
7.010.622 12 4.5 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.527.897
Stoklar
39.408.740 27.758.655 isiyle İlgili Varlıklar
994.632
Diğer Dönen Varlıklar
14.332.511 1.083.476.565 nansal Yatırımlar
41.063.851 72.667.2 6.127.532 5.2 12 lardan Diğer Alacaklar
1.416.875 1.0 137.788.932 86.627.448
Yatırım Amaçlı Gay 18 2.3.557.811 3.033.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15 33 36.278 20.401.814
10.747.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.047.470.327
KAYNAKLAR

KISA VADELİ Y960.620 13.118.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların 1.638.659 143.981
İlişkili Olmayan Taraf etlerinden Borçlar
11 6.975.424 13.902.491 12 1.257.183 27.636.185 15.193 33 20.333.491 2.744.117
Çalışanlara a Vadeli Karşılıklar
rşılıklar
649.7824 430.860.293
TOP
li Borçlanmalar
1 570.062 1.232etlerinden Borçlar
12 1.937 4.353.760 4.353.760 3.276.609
Ertelenmiş Vergi YüküPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.359.114.372 1.518.484.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Orta1.669.759
Ödenmiş Sermaye
25.1 410.912.684 146.085.110
Geri Alınmış Paylar (lıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25.1 -53.710.445 -53.710.445
Kar v 1.429.957.505 1.450.925.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Ka Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.9anımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.4 172.492.301 71.235.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.8 383.121.745 312.143.658
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.688.355.94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719145


BIST