Ana Sayfa***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 18:48 www.borsagundem.com

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
1562
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

               30 / 09 / 2018 dönemine ilişkin
 
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin
 
30 Eylül 2018 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz. 
 
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
-          Şirketin Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
-          Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,
-          İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.
 
 
                       Hasan SEZER                                                                       Vahdettin ERTAŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
                                    Serap AKTAŞ                                       Murat GÜRSOY                      Ayhan İMAMOĞLU              
                 Fin. Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yön.                Mali İşler Müdürü                                     CFO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719139


BIST