Ana Sayfa***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 18:46 www.borsagundem.com

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 227.454.110 183.461.064 79.757.850 68.413.421
Satışların Maliyeti
14 -171.592.614 -130.656.389 -62.436.437 -44.317.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.861.496 52.804.675 17.321.413 24.095.461
BRÜT KAR (ZARAR)
55.861.496 52.804.675 17.321.413 24.095.461
Genel Yönetim Giderleri
-13.607.152 -11.663.997 -4.570.272 -3.715.621
Pazarlama Giderleri
-9.913.966 -7.155.378 -3.795.424 -2.663.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-95.864 -100.553 -35.448 -30.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.467.721 10.829.896 12.781.875 2.751.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.910.952 -6.149.029 -4.328.287 -1.383.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.801.283 38.565.614 17.373.857 19.054.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 5.966.749 9.103.708 1.749.812 1.176.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 492.050 258.669 -833.053 838.863
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.260.082 47.927.991 18.290.616 21.069.515
Finansman Gelirleri
6.465.068 4.826.886 3.251.301 1.490.978
Finansman Giderleri
-13.642.972 -2.349.210 -9.958.392 -483.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.082.178 50.405.667 11.583.525 22.076.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.920.733 3.315.675 -2.973.824 -2.252.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -11.173.460 -4.060.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.252.727 3.315.675 1.086.877 -2.252.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.161.445 53.721.342 8.609.701 19.823.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.161.445 53.721.342 8.609.701 19.823.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 6.502.075 71.200.071 -77.702.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.974 5.942 266.844 36.161.445 36.558.205 36.558.205
Dönem Karı (Zararı)
36.161.445 36.161.445 36.161.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.974 5.942 266.844 396.760 396.760
Kar Payları
-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.291.125 -243.414 14.269 7.427.860 73.475.105 -193.289 36.161.445 269.978.067 269.978.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.360.609 43.068.940
Dönem Karı (Zararı)
36.161.445 53.721.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.975.485 -4.493.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.640.255 9.080.590
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.917.803 2.509.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.862.230 1.687.114
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.550 109.998
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.933.023 712.499
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-3.026.301 -1.954.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-56.756 -3.393.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.808.032 -7.162.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler