Ana Sayfa***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 18:46 www.borsagundem.com

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
2018-16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

                                                       ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:  
09.11.2018
KARAR SAYISI : 2018 / 16
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
a)   
30.09.2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 09.11.2018 tarih ve 2018/16 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş, bağımsız incelemeden geçmemiş ara dönem özet konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem özet konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.
 
 
                                                                                   
Metin Zavaro                                                  Tülin Karabük
Denetim Komitesi Başkanı                             Denetim Komitesi Üyesi
 
 
 
 
Timur Gökmeral                                 Evren Kılınçpınar                               Ali İhsan Barut           
Finans Başkan Yardımcısı                  Mali İşler Müdürü                               Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719114


BIST