Ana Sayfa***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Kasım 2018 - 18:45 www.borsagundem.com

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.200.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 18.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 16.800 25.200 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 Nâma
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 7.183.200 10.774.800 150,00000 B Grubu B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 7.200.000 10.800.000,000 150,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 10.800.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2018 tarihli toplantısında
1-Şirketimiz mevcut 20.000.000.- TL (YirmiMilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 7.200.000.- TL (YedimilyonikiyüzbinTürk Lirası)'ndan, 10.800.000.-TL (OnmilyonsekizyüzbinTürkLirası) tutarında, % 150 oranında artırılmak suretiyle 18.000.000.- TL (OnsekizmilyonTürk Lirası)'na çıkarılmasına,
2-Artırılacak 10.800.000. -TL (OnmilyonsekizyüzbinTürkLirası) sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına ve,
3-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan, mevcut çıkarılmış sermayenin % 150 oranına isabet eden artırılan sermayeyi
temsilen ihraç edilecek 10.800.000.-TL (OnmilyonsekizyüzbinTürk Lirası) nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine
payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719092


BIST