Ana Sayfa***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 18:44 www.borsagundem.com

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
2018/29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

                             ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Sorumluluk Beyanı(Konsolide)
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi : 09.11.2018
Karar No       : 2018/030
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"  II. Bölüm 9. Maddesi Gereğince   
a)     Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, 30.09.2018 tarihinde sona eren 9 aylık faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen  formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2018-30.09.2018 dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ve  faaliyet raporu ektedir.
b)     Şirketimiz yönetimi tarafından 30.09.2018 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan TMS/TFRS esaslı dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızdan incelendiğini,
c)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
d)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 Yönetim Kurulu Başkanı             Yönetim Kurulu Bşk.Yard.               Yönetim Kurulu Üyesi                 Bağımsız Üye                                           Bağımsız Üye
  Eren Günhan ULUSOY                        Kamil ADEM                          Salih Zeki MURZİOĞLU               Özdemir EROL                                          Kemal KİTAPLI
                   
 
 
 
 
                                        
                              
                                       
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719083


BIST