Ana Sayfa***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 18:44 www.borsagundem.com

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774.737 16.487.927 14.713.190 14.713.190
Dönem Karı (Zararı)
-1.774.737 16.487.927 14.713.190 14.713.190
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 16.487.927 183.969.783 183.969.783
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Transferler
22.177.008 -22.177.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.796.932 42.796.932 42.796.932
Dönem Karı (Zararı)
42.796.932 42.796.932 42.796.932
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -22.282.707 42.796.932 232.455.796 232.455.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.063.427 8.712.742
Dönem Karı (Zararı)
42.796.932 16.487.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.421.672 28.308.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 17.569.523 14.380.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.352.451 1.964.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.814.598 2.172.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 537.853 -207.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.629.261 5.261.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.280.585 4.309.212
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 348.676 434.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 518.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.933.283 7.943.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-279.816 -59.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.180.186 17.587.386
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10.829.396 10.373.541
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-19.796.483 -19.958.253
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.606.386 -1.242.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.543.540 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.543.540 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.234.866 -37.046.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.328.271 -36.400.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.328.271 -36.400.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.183.585 -740.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.183.585 -740.267
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
137.425 -774.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -76.317.102 -39.349.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 2.817.490 3.566.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.801.364 32.721.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.a 26.256.188 15.033.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.545.176 17.688.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.007.555 1.396.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
807.918 4.726.697
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
807.918 4.726.697
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.426.793