Ana Sayfa***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 18:42 www.borsagundem.com

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381
Transferler
0 0 0 277.779 32.996.355 -33.274.134
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.951 0 0 7.332.242 7.340.193 0 7.340.193
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -11.912 5.199.245 217.957.291 7.332.242 284.569.574 0 284.569.574
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319
Transferler
0 0 0 0 55.342.931 -55.342.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -12.778 0 0 -1.828.148 -1.840.826 0 -1.840.826
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -35.634 5.199.245 273.300.222 -1.828.148 330.728.393 0 330.728.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.302.626 -16.647.418
Dönem Karı (Zararı)
-1.828.148 7.340.193
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.828.148 7.340.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.408.163 -917.973
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 204.775 88.417
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-357.471 145.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.379.643 469.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 1.379.643 470.005
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.407.977 1.678.576
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 773.239 -3.300.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.722.611 -23.069.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.684.034 -8.499.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
387.711 -5.231.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.772.623 -1.979.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.448.146 -8.881.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.173.542 -5.761.756
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.564.798 -2.326.698
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
47.501.363 9.610.026
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.302.626 -16.647.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.133.304 -7.051.822
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 -22.141.040 -3.042.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.858 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.911.406 -4.009.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.733.575 23.843.572
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.850.827
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.418.196 0
Ödenen Faiz
-1.315.379 -7.896
Alınan Faiz
0 641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-564.253 144.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-564.253 144.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.630.639 754.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.066.386 898.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.066.386 1.630.639
Finansal Yatırımlar
4 0 6.433.293
Ticari Alacaklar
32.025.135 13.821.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 11.114.131 1.214.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.911.004 12.607.145
Diğer Alacaklar
11.155.898 10.627.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,22 9.188.054 10.615.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.967.844 11.818
Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.429.060 2.572.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 115
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.029.608 987.216
ARA TOPLAM
76.706.087 36.073.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.706.087 36.073.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 49.310.693 23.468.036
Ticari Alacaklar
30.131.554 21.102.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.131.554 21.102.419
Stoklar
11 26.267.895 11.495.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 324.690.106 313.778.700
Maddi Duran Varlıklar
104.247 226.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.991 33.082
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 17.408.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
430.535.486 387.511.593
TOPLAM VARLIKLAR
507.241.573 423.584.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 9.817.512 3.302.530
Ticari Borçlar
18.415.887 10.242.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 10.376.789 5.762.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.039.098 4.480.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
117.748 87.200
Diğer Borçlar
31.245.973 9.317.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.245.973 9.317.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
281.827 104.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
281.827 104.656
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
692.637 380.585
ARA TOPLAM
60.571.584 23.434.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.571.584 23.434.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 27.928.051 24.388.988
Diğer Borçlar
1.334.831 4.041.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.334.831 4.041.312
Ertelenmiş Gelirler
13 86.542.480 39.041.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
136.234 109.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
136.234 109.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.941.596 67.581.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.513.180 91.015.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
330.728.393 332.569.319
Ödenmiş Sermaye
14 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-35.634 -22.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.634 -22.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -35.634 -22.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
273.300.222 217.957.291
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.828.148 55.342.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.728.393 332.569.319
TOPLAM KAYNAKLAR
507.241.573 423.584.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 18.744.584 14.490.033 6.521.121 4.962.800
Satışların Maliyeti
15 -1.783.266 -1.768.540 -747.391 -750.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.961.318 12.721.493 5.773.730 4.212.769
BRÜT KAR (ZARAR)
16.961.318 12.721.493 5.773.730 4.212.769
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.356.244 -4.035.960 -1.390.472 -831.714
Pazarlama Giderleri
16 -648.567 -34.789 -189.375 -16.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.061.425 476.693 794.792 194.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -264.377 -2.492.206 286.054 -1.414.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.753.555 6.635.231 5.274.729 2.145.007
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.753.555 6.635.231 5.274.729 2.145.007
Finansman Gelirleri
19 0 3.300.735 0 655.648
Finansman Giderleri
19 -15.581.703 -2.603.724 -9.969.639 -1.844.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.828.148 7.332.242 -4.694.910 956.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.828.148 7.332.242 -4.694.910 956.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.828.148 7.332.242 -4.694.910 956.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.828.148 7.332.242 -4.694.910 956.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 -0,03520000 0,14100000 -0,09030000 0,01840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.778 7.951 -2.760 -5.476
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.778 7.951 -2.760 -5.476
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.778 7.951 -2.760 -5.476
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.840.926 7.340.193 -4.697.670 950.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.840.926 7.340.193 -4.697.670 950.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719052


BIST