Ana Sayfa***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 18:41 www.borsagundem.com

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
2018/22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

       FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ   :   09.11.2018
KARAR SAYISI   :   2018/22
                                               SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"
                               NİN  İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
                                                    SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği" hükümleri uyarınca 01.01.2018 ? 30.09.2018 dönemine ilişkin hazırlanan finansal  tablolarının tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan finansal tabloların  işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst biçimde yansıttığını,
09.11.2018 tarihli 2018/22 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul ettiğimizi  beyan ederiz.
Saygılarımızla,
    Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU                     Serhan İÇER             
    Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.                            Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719034


BIST