Ana Sayfa***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 18:20 www.borsagundem.com

***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

a)       30.09.2018 Dönemine İlişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre (II-14.1) Hazırlanmış Konsolide Finansal Tablolar tarafımızca incelenmiştir.
b)      PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.' deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 30.09.2018 dönemi ile 31.12.2017 dönemi karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermemektedir ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 
c)   PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.' deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış 30.09.2018 dönemine ait finansal tabloların, konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve Şirketin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal  durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüst biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Ekrem Kerem KORUR                                Saruhan DOĞAN
Yönetim Kr.Bşk Vekili/Genel Müdür             Yönetim Kurulu Üyesi      
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718980


BIST