Ana Sayfa***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 18:07 www.borsagundem.com

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2018
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
368
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

           Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı    HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 30 Eylül 2018 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.                HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi             İstanbul, 09.11.2018
 
 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA                                                                                                                                                                                                                                           
 
KONU:
 
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, incelemeden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Ekte yer alan finansal tabloların ve faaliyet raporunun 09.11.2018 tarih ve 368 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
Ahmet Vergili                                                                      Tolga Koyuncu
Yönetim Kurulu Üyesi                                                          Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718945


BIST