Ana Sayfa***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 17:22 www.borsagundem.com

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2018
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
022
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

   BMD 2018 3.Dönem Konsolide Sorumluluk Beyanı 
BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
    KARAR TARİHİ
    :
    09.11.2018

    KARAR NO
    :
    2018 ? 022

    KARAR KONUSU
    :
    Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanı  Hakkında.

    TOPLANTI TARİHİ
    :
    09.11.2018

    BAŞKANIN ADI VE SOYADI
    :
    İsmail GÜLER

    BAŞKAN VEKİLİ
    :
    Enis Güçlü ŞİRİN

    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
    :
    Muhammed Emin SARIOĞLU  , Alpaslan Baki ERTEKİN

    Mehmet Ali AKBEN

 
KARARIN METNİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)  30.09.2018 Tarihli finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
 
b)  Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
 
 
İsmail GÜLER
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 
        Enis Güçlü ŞİRİN                                                  Alpaslan Baki ERTEKİN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                   Yönetim Kurulu Başkan Üyesi
 
 
 
 
      Muhammed Emin SARIOĞLU                                        Mehmet Ali AKBEN
Yönetim Kurulu Başkan Üyesi                                  Yönetim Kurulu Başkan Üyesi
                                                      
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718926


BIST