Ana Sayfa***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 17:13 www.borsagundem.com

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.30/09/2018 Sorumluluk Beyanı
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:09/11 /2018
KARAR SAYISI : 2018/10
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
      Şirketimizce hazırlanan ve  bağımsız denetime  tabi tutulmayan 01.01.2018-30.09.2018 dönemine
      ait,Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri: II-14.1.sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
      İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama
      Standartları (?TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan
      dipnotları ile birlikte Konsolide  finansal durum tablosu ,kapsamlı gelir tablosu,nakit akış tablosu ve
      özkaynak değişim tablosunun (?Finansal Raporlar') SPK düzenlemeleri
      doğrultusunda
 
a)      Tarafımızca incelendiğini,
 
     b)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
     c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın
      Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca  finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar  
      ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve  işin gelişimi ve performansını , şirketin  
     finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,
 
bilgilerinize sunar,yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 
 
 
 
 
Elmas Melih ARAZ                                    Z.Murat DEMİREL              Dilek GÜLENSOY
Finansal Raporlamadan Sorumlu                Yönetim Krl.Üyesi               Gn.Md.Yrd. (Mali İşler)
Yön.Krl.Üyesi                                             Genel Md.       
                                                                                    
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718918


BIST