Ana Sayfa***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi----

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09 Kasım 2018 - 15:53 www.borsagundem.com

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Morgan Olson
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/10/2017
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
ABD Posta Servisi ihalesinin Karsan'a veya tarafların ortak kuracakları şirkete ihale edilmemesi veya ihalenin iptal edilmesi veya ihale merciinin bizzat Morgan Olson'u veya ortak olarak içerisinde bulunması nedeniyle bulunduğu şirketi Yeni Nesil Posta Aracı Programına dahil olmasını reddetmesi halinde, İşbirliği Anlaşması (Teaming Agreement)'ın kendiliğinden sona ermesi öngörülmüştür.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
ABD Posta Servisi düzenlemelerine ve onaylarına tabi olmak üzere, Karsan'ın ABD'deki iştiraki Karsan USA'in veya Karsan ile Morgan Olson'un ortak kuracakları şirketin veya Karsan'ın ABD Posta Servisi ihalesini kazanması amacına yönelik münhasır işbirliği sözleşmesi imzalanmış olup, bu işbirliğinden beklenen hedeflere ulaşılması halinde Şirket gelirlerine olumlu bir yansıma olabileceği öngörülmektedir.
Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır. Şirketimizin 6 Ekim 2017 ve 15 Mart 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda detaylı olarak açıklandığı üzere ABD Posta Servisi ihalesine yönelik olarak Morgan Olson ile ortaklık modeli geliştirilmesi çalışmaları neticesinde Karsan, Morgan Olson ve Karsan USA Karsan ile Morgan Olson'un ortak kuracakları şirketin, bizzat Karsan'ın veya Karsan USA'in ana yüklenici olduğu üç alternatif iş modeli üzerinde mutabık kalmış, ABD Posta Servisi ihalesinin Şirketimiz lehine sonuçlanması koşuluyla ve ABD Posta Servisi ile mutabık kalınarak uygulamaya alınacak iş modelleri için karşılıklı münhasır işbirliği sözleşmesi imzalamış olup, Şirketimiz'in 12 metre otobüs aracının Kuzey Amerika'da satış ve pazarlanması ve bir lisans bedeli karşılığında fikri mülkiyet haklarının Morgan Olson'a lisanslanmasına ilişkin pazar analizi çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718883


BIST