Ana Sayfa***GEREL* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi----

***GEREL* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

09 Kasım 2018 - 13:58 www.borsagundem.com

***GEREL******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [GEREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin tahsisli sermaye artırımına  ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan toptan alış satış işlemlerine  ilişkin başvurusu
 
BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
("Şirket") sermayesinin 50.000.000 TL'den 55.304.947 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 5.304.947 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 6,59 TL fiyatla alıcı Yüksel KARDEŞ'e Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
 
Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 13.11.2018 tarihinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilmektedir.
 
Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 13/5 hükmü uyarınca, 1 TL nominal bedelli tahsisli satış fiyatının, Yüksel KARDEŞ tarafından Gem Global Yield Fund LLC SCS'ye (GEM) ödünç verilen 5.304.947 nominal adet Şirket payının 22.03.2018- 29.03.2018 dönem aralığında ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 6,59 TL olarak belirlenmiştir.
 
Satış işleminin 13.11.2018 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur.
 
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
 
Söz konusu işlemin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilmesi hususunu değerlendirmelerinize sunarız.
Saygılarımızla,
  
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718848


BIST