Ana SayfaBDDK, 'Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair bir taslak hazırladı----

BDDK, 'Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair bir taslak hazırladı

09 Kasım 2018 - 10:25 www.borsagundem.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 'Bankaların İzne
Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik'te
değişiklik yapılmasına dair bir taslak hazırladı.
BDDK'nın internet sitesinde yer alan taslak şu şekilde:
"MADDE 1 ? 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete?de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle
Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(1) Türkiye?de kurulu bankaların yurt dışında şube veya üçüncü
maddede yer alan tanımdaki sınırlamalara bağlı kalmaksızın temsilcilik
açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları
Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere
uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt
dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya
kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir
şekilde açıklayan bir raporla birlikte Kuruma yapılır. Ancak, Kanunda
yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak ve
a) Ortaklıktaki toplam payı banka özkaynağının binde üçünü
geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir
raporla birlikte en az 30 gün önceden Kuruma bildirimde bulunulmak
kaydıyla Türkiye?de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu
ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri,
b) Daha önce Kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak, o
ülkedeki toplam şube büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu
aşmamak ve en az 30 gün önceden Kuruma bildirilmek kaydıyla Türkiye?de
kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube
açılışları,
c) Alacaklarının tahsilatı bakımından daha elverişli veya zaruri
olmak ve en az 30 gün önceden Kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla
Türkiye?de kurulu bankaların yurt dışındaki iştirak edinimleri Kurul
iznine tabi değildir.?

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0849.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey