Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30 Ekim 2018 - 18:57 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 12.504.222 -10.768.708 24.997.878 24.997.878
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.768.708 10.768.708 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 -555.160 -555.160 -555.160
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 1.735.514 -555.160 24.442.718 24.442.718
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -10.739.016 14.257.247 14.257.247
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.739.016 10.739.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -3.582 0 0 -1.656.642 -1.660.224 -1.660.224
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.882 474.975 -9.003.502 -1.656.642 12.597.023 12.597.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.084 -557.113
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.656.642 -555.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.303.672 206.193
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.441 8.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.441 8.310
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.305.113 197.883
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.305.113 197.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
149.886 -208.146
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-564.420 1.748.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
479.966 -1.590.390
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.648 -2.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.449 -12.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
116.099 70.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.660 -352.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.516 -69.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-237 7.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.279 -77.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-203.084 -557.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116 665.693
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.304.997 863.576
Ödenen Faiz
-1.305.113 -197.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.200 108.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.200 108.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 203.232 24
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 32 108.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 32 203.232
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 707.580 1.187.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 688.466 1.168.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 19.114 18.741
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 8.352 14.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.778 1.541
ARA TOPLAM
717.742 1.406.319
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
717.742 1.406.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 17.809.360 17.244.940
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.809.360 17.244.940
TOPLAM VARLIKLAR
18.527.102 18.651.259
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.304.997 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 543.837
Ticari Borçlar
10 230.668 163.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 230.668 163.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 179.980 63.881
Diğer Borçlar
11 95.159 38.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 68.364 7.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.795 31.288
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.876 4.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 9.876 4.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 87.896 67.348
ARA TOPLAM
5.908.576 881.563
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.908.576 881.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 3.456.163
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.503 24.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 21.503 24.459
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 31.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.503 3.512.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK