Ana Sayfa***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor----

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

30 Ekim 2018 - 18:10 www.borsagundem.com

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 10.783.779 -135.397 -7.834.747 -832.007 13.621.867
Diğer Düzeltmeler

Transferler
-832.007 832.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.257
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-166.651
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 2.598.588 10.783.779 -148.654 -8.666.754 -823.389 12.618.570 0 12.618.570
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400
Transferler
-1.057.159 1.057.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.163.911
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-153.644
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.690 -327.860 9.723.913 -1.929.681 21.273.986 0 21.273.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-752.434 -4.921.033
Dönem Karı (Zararı)
-1.929.681 -823.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.262.628 881.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.192.356 906.074
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.288 56.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
62.984 -75.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.060.012 -3.135.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.079.287 -998.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -1.001.966 -643.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -77.321 -354.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -916.173 -45.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-916.173 -45.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.290.933 -2.744.026
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
866.389 -39.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.558.543 588.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.558.543 588.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -78.527 103.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.527 103.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
392.959 -3.077.126
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.145.393 -1.843.907
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.378.042 2.467.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.746 123.937
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 6.746 123.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.384.788 2.343.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.837.539 3.390.513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.837.539 3.390.513
Kredilerden Nakit Girişleri
9 3.837.539 3.390.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-292.937 936.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-292.937 936.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.361.832 65.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.068.895 1.002.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.068.871 2.361.832
Ticari Alacaklar
10.692.232 9.612.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 7.890.668 6.888.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.801.564 2.724.243
Diğer Alacaklar
839.173 55.042
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
839.173 55.042
Stoklar
7 4.236.195 2.945.262
Peşin Ödenmiş Giderler
93.258 959.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
93.258 959.647
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.773 11.906
Diğer Dönen Varlıklar
435.463 244.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
435.463 244.309
ARA TOPLAM
18.375.965 16.190.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.375.965 16.190.943
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
8 28.315.222 19.772.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.365 14.412
Peşin Ödenmiş Giderler
465.359 2.441
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.814.105 1.831.537
Diğer Duran Varlıklar
0 746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.364.051 22.371.501
TOPLAM VARLIKLAR
50.740.016 38.562.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.544.451 566.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 10.084.986 7.508.247
Ticari Borçlar
8.661.305 5.102.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.661.305 5.102.762
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
358.936 344.617
Diğer Borçlar
140.941 196.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
140.941 196.592
Ertelenmiş Gelirler
227.168 368.823
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 0 29.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.709.031 93.911
ARA TOPLAM
22.726.818 14.210.712
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.726.818 14.210.712
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.369.471 4.326.447
Diğer Borçlar
2.209 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.209 0
Ertelenmiş Gelirler
227.875 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
591.258 261.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 591.258 261.077
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.548.168 1.568.365
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
231 2.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.739.212 6.158.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.466.030 20.369.044
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.273.986 18.193.400
Ödenmiş Sermaye
12 12.100.000 12.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.207.750 5.207.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.619.830 10.609.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.619.830 10.609.563
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.872.985 10.783.779
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.253.155 -174.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -9.723.913 -8.666.754
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.929.681 -1.057.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.273.986 18.193.400
TOPLAM KAYNAKLAR
50.740.016 38.562.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 27.460.468 17.944.044 10.327.025 4.567.678
Satışların Maliyeti
13 -25.462.994 -16.419.900 -9.497.957 -4.332.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.997.474 1.524.144 829.068 234.682
BRÜT KAR (ZARAR)
1.997.474 1.524.144 829.068 234.682
Genel Yönetim Giderleri
-1.424.936 -1.233.862 783 -343.136
Pazarlama Giderleri
-721.024 -719.398 -243.045 -165.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.641.342 798.724 443.865 231.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -3.663.933 -638.131 -2.073.091 -40.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.171.077 -268.523 -1.042.420 -83.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 425.217 123.856 331.376 117.854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -205.320 -143.230 -77.402 -63.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.951.180 -287.897 -788.446 -29.911
Finansman Gelirleri
-7.377 -905
Finansman Giderleri
-863.226 -594.252 -272.288 -242.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.814.406 -882.149 -1.068.111 -273.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
884.725 58.760 308.872 57.417
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 884.725 58.760 308.872 57.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.929.681 -823.389 -759.239 -215.629
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.929.681 -823.389 -759.239 -215.629
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.929.681 -823.389 -759.239 -215.629
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.794.046 -13.257 -5.541 -3.059
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.872.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.979 -16.571 -7.103 -3.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.881.960 3.314 1.562 765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.881.960 3.314 1.562 765
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.794.046 -13.257 -5.541 -3.059
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.864.365 -836.646 -764.780 -218.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.864.365 -836.646 -764.780 -218.688htt