Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

22 Ekim 2018 - 18:15 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -347.582 2.841.482 2.922.491 39.182.647 21.382.271 145.204.812 145.204.812
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.273.960 20.108.311 -21.382.271
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.702 20.270.195 20.338.897 20.338.897
Dönem Karı (Zararı)
20.270.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.702
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-377.502 -377.502 -377.502
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -278.880 4.115.442 2.544.989 54.290.958 20.270.195 160.166.207 160.166.207
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072
Transferler
950.000 30.169.827 -31.119.827 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105.863 -10.749.233 -10.643.370 -10.643.370
Dönem Karı (Zararı)
-10.749.233 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
105.863 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.609 -257.607 -257.607
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -438.528 5.065.442 2.175.124 74.460.785 -10.749.233 149.737.095 149.737.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.049.278 20.058.252
Dönem Karı (Zararı)
-10.749.233 20.270.195
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.749.233 20.270.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.399.231 11.284.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.772.664 4.463.977
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
951.931 901.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
939.429 636.724
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 264.488
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.502 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.563.220 867.022
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-707.202 -321.321
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.270.422 1.188.343
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.888.584 5.052.254
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.768.691 -5.501.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.926.227 -1.194.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.081 13.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.986.308 -1.208.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-432.998 8.521.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-432.998 8.521.002
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-92.751.214 22.465.048
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-465.061 -2.274.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.737.735 -34.715.879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
897.481 1.068.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
124.840.254 -35.784.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-692.935 -605.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-685.152 -849.092
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-685.152 -849.092
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
134.420 3.149.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.877 2.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-149.877 2.035
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.418.689 26.053.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-776.899 -420.941
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.592.512 -5.574.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.837.835 -11.246.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.837.835 -11.246.549
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.837.835 -11.246.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.505.071 15.557.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.941.851 21.424.891
Kredilerden Nakit Girişleri
-1.941.851 21.424.891
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -5.000.000
Ödenen Faiz
-2.270.422 -1.188.343
Alınan Faiz
707.202 321.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.293.628 24.369.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.293.628 24.369.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.631.166 4.590.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.337.538 28.959.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.337.539 10.631.166
Ticari Alacaklar
13.738.176 6.637.437
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 58.871 118.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.679.305 6.518.485
Diğer Alacaklar
289.037 139.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
289.037 139.160
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Stoklar
8 139.545.439 47.573.047
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.103.847 1.638.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.103.847 1.638.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.985.589 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.079.016 1.646.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 2.079.016 1.646.018
ARA TOPLAM
162.078.643 68.272.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.078.643 68.272.826
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 196.731.311 194.929.951
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 86.520.975 89.460.827
Binalar
10 20.415.182 19.284.689
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 11.130.006 11.443.317
Taşıtlar
10 3.809.641 4.711.300
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.369.271 2.446.541
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 4.996.959 94.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.444 53.241
Lisanslar
59.444 53.241
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 3.335.717 476.991
Diğer Duran Varlıklar
5.105.000 5.105.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5.105.000 5.105.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
205.255.902 200.589.613
TOPLAM VARLIKLAR
367.334.545 268.862.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 44.321.293 46.263.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 44.321.293 46.263.144
Banka Kredileri
44.321.293 46.263.144
Ticari Borçlar
166.747.268 41.601.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.988.653 1.091.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 164.758.615 40.510.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.007.725 1.700.659
Diğer Borçlar
216.279 901.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
175.687 860.840
Ertelenmiş Gelirler
11 841.040 706.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 841.040 706.620
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 0 2.614.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
309.500 309.501
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
309.500 309.501
ARA TOPLAM
213.443.105 94.096.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.443.105 94.096.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.154.345 4.127.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.154.345 4.127.537
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.154.345 4.127.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
217.597.450 98.224.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.737.095 170.638.072
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-438.528 -544.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-438.528 -544.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-438.528 -544.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.065.442 4.115.442
Yasal Yedekler
5.065.442 4.115.442
Diğer Yedekler
2.175.124 2.432.733
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 74.460.787 54.290.958
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.749.233 31.119.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.737.095 170.638.072
TOPLAM KAYNAKLAR
367.334.545 268.862.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 250.011.850 260.349.231 66.546.320 71.385.597
Satışların Maliyeti
15 -176.470.037 -209.184.717 -37.548.300 -55.523.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.541.813 51.164.514 28.998.020 15.861.598
BRÜT KAR (ZARAR)
73.541.813 51.164.514 28.998.020 15.861.598
Genel Yönetim Giderleri
16 -13.834.906 -10.024.857 -4.428.286 -2.915.496
Pazarlama Giderleri
16 -8.587.253 -11.633.147 -1.778.415 -3.503.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 19.154.314 12.515.191 16.715.120 1.964.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -77.636.255 -11.930.943 -58.316.513 -2.328.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.362.287 30.090.758 -18.810.074 9.077.978
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.362.287 30.090.758 -18.810.074 9.077.978
Finansman Gelirleri
18 19.320.358 3.797.252 8.121.024 1.082.917
Finansman Giderleri
18 -25.595.887 -8.565.563 -15.471.670 -1.675.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.637.816 25.322.447 -26.160.720 8.485.764
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13 2.888.584 -5.052.254 5.783.933 -1.669.020
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 0 -5.220.013 2.967.639 -1.601.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 2.888.584 167.759 2.816.294 -67.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.749.232 20.270.193 -20.376.787 6.816.744
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.749.232 20.270.193 -20.376.787 6.816.744
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.749.232 20.270.193 -20.376.787 6.816.744
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
105.863 68.702 -69.103 -82.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
135.722 85.878 -88.593 -102.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.859 -17.176 19.490 20.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29.859 -17.176 19.490 20.514
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.863 68.702 -69.103 -82.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.643.369 20.338.895 -20.445.890 6.734.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.643.369 20.338.895 -20.445.890 6.734.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714978


BIST

-Foreks Haber Merkezi-