Ana Sayfa***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21 Eylül 2018 - 15:41 www.borsagundem.com

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.09.2018
Genel Kurul Tarihi 07.11.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 3. Gündemin 6.maddesinde görüşülecek olan Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve Şirket hisselerinin % 42 sine denk gelen 6.077.400 TL nominal değerli hissesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile 125.000.000 TL. bedel ile devir alınmasına ilişkin olarak a) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca - 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi bendinde belirtilen kritere ilişkili taraflardan önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle, - ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 2 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca, işlem önemli nitelikte olduğundan ............
4 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağını, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine.
5 - Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Bilgi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış olan 02.05.2018 tarihli değerleme raporu sonuç ve özet kısmı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
6 - İstanbul Ticaret Siciline 910730 üye numarası ile kayıtlı Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ?nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve şirket hisselerinin % 42 sine denk gelen 6.077.400 TL. nominal değerli hissesinin 125.000.000 TL. bedel üzerinden devir alınması hususunun Pay sahiplerimizin onayına sunulması.
7 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde gündemin 6.maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağına, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onay sunulması.
8 - Gündemin 10.maddesinde görüşülecek olan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.'nin % 100 iştirakimiz Toma Finance Limited'e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken'e 75.000.000 TL. bedel ile satılmasına ilişkin olarak, SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) - 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi bendinde belirtilen kritere Mal varlığının tümünün veya önemli bir bölümünün devredilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle, - ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca, işlem önemli nitelikte olduğundan ....
9 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonu