Ana SayfaBASIN BÜLTENİ-Türkiye Açık Bilim Zirvesi?nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı----

BASIN BÜLTENİ-Türkiye Açık Bilim Zirvesi?nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

11 Eylül 2018 - 13:15 www.borsagundem.com

Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri
Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Açık Bilim
Zirvesi?nde açık bilim ve açık inovasyon konuları tartışıldı.
Açık Bilim ve Açık İnovasyon konusundaki gelişmeleri kapsamlı bir
biçimde gözden geçirmek, bu gelişmelerin Türkiye'deki Açık Erişim
politikalarına, fonlama ve destek uygulamalarına yansımalarını
tartışmak ve bu yönde stratejiler geliştirilmesini sağlamak amacıyla
düzenlenen "Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018" 10 Eylül 2018, Pazartesi
günü Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed?de gerçekleşti.
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler SABANCI
ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers?in katılımıyla
gerçekleşen zirvenin açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Şirin TEKİNAY,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanı Gültekin GÜRDAL, YÖK Başkan Danışmanı Sezer Şener KOMSUOĞLU,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL ile Sabancı Holding CEO?su
Mehmet GÖÇMEN yaptı.
Sabancı Holding CEO?su Mehmet GÖÇMEN, konuşmasında açık inovasyonu
endüstri perspektifinden değerlendirerek şunları söyledi: ?Dünyanın
çok hızla değiştiği birbiriyle çelişen ve bazen de birbirini
tamamlayan birçok süreci beraber yaşıyoruz. Teknolojik gelişimler,
veriye ulaşım ve veriyle dayalı iş modelleri dünyada bildiğimiz tüm iş
modellerini tehdit etmekte. Herkesin herkesle rekabet ettiği, çimento
şirketlerinin sigorta satabildiği otomotiv, bankacılık, sağlık,
enerji gibi sektörlerde dünyadaki iş modellerinin sorgulandığı ve
tekrar tanımlandığı bir dönem yaşıyoruz.
Bir taraftan da açık inovasyonu konuşuyoruz ekosistemi
konuşuyoruz. Hep birlikte yaratacağımız ve paylaşacağımız yeni
platformlar, yeni alanlar oluşturup, ülke ekonomisini bunların
etrafında toplama noktasına gelmeliyiz. Yeni ekosistemi nasıl
oluşturmalıyız ve tüm paydaşların görev ve sorumluluklarını ne olmalı
ve nasıl bir bulut Türkiye?si inşa etmeliyiz? Bu bakımdan AB?ye
çapalanma çabalarının çok doğru olduğunu ve yürekten desteklenmesi
gerektiğine inanıyorum. Paylaşımlı bir yapının, veri erişiminin
hızlandığı ve verinin yerinde kullanıldığı bir akademi dünyasının
oluşmasını ayrıca iş dünyasında da verinin kullanılmasını, veri
üzerinden yapılacak iş modellerinde şirketlerin birbirleriyle
paylaşımlı olmasını da çok önemsiyorum.?
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanı Gültekin GÜRDAL, zirvenin açılışını ?Daha güzel bir gelecek
için Açık Bilim? başlıklı sunumu ile yaptı. Dünyadaki yayın ve atıf
sayılarından bahseden Gürdal, Türkiye?nin yayın görünürlüğünü
artırması için en önemli unsurlardan birinin açık erişim konusu
olduğunu vurguladı. Açık erişimin ekonomi, bilim ve toplum için
faydalarından vurgulayan Gürdal, Hollanda ile Almanya başta olmak
üzere dünyadaki iyi örneklerini katılımcılar ile paylaştı.
YÖK Başkan Danışmanı Sezer Şener KOMSUOĞLU konuşmasında, öğrenci
sayılarına baktığımızda Avrupa?da Rusya?dan sonra en büyük ikinci ülke
olduğumuzu belirtti. Verilerin umut vaat ettiğini ve büyük
sorumluluklar yüklediğini belirten Komsuoğlu, genç kuşakların iyi
yetişebilmesi için, yükseköğretim politikalarını sürdürürken 4.0
endüstri devrimini, sürdürülebilir kalkınmayı, dijital dönüşümü ve
bölgesel kalkınmayı düşünerek hareket ettiklerini dile getirdi. Açık
Bilim?i önemsediklerini vurgulayan Komsuoğlu, YÖK?ün 2018-2019?da
sunacağı hedefli çalışmalar arasında dijitalleşme ile birlikte, Açık
Erişim ve Açık Bilim?in de yer alacağını aktardı.
Açık erişim ve açık bilime ihtiyacın sadece akademi dünyasında
değil, iş dünyasında da yerini bulacağına inandığını vurgulayan
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL konuşmasında ?TÜBİTAK özellikle
yakın dönemde yapmaya çalıştığı yüksek teknoloji ürünlere yönelik hem
teknoloji geliştirmeye hem de ürün geliştirmeye yönelik yeni süreçler
başlattı. Özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ile
birlikte oluşturulmuş olan modeller bunun üzerine. Artık Türkiye'nin,
yerli ve milli ürünler geliştirmek için kendi programları var. Bunlara
yüksek teknoloji platformları diyoruz. Bu toplantı açık inovasyona
katkı sağlamak için açık bilim, açık bilime katkı sağlamak için de
açık erişim yaklaşımını gündeme getirilip tartışıldığı bir toplantı.?
dedi.
Bilgi ve verilere herkesin erişebilmesini ile
kamu-üniversite-sanayi arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğinin
arttırılmasını hedefleyen zirvede, ?Avrupa?da Açık Bilim Politikaları,
Altyapıları ve İnovasyona Etkisi,? ?Açık Bilimde Açık Erişim ve Açık
Verinin Yeri? ve ?Araştırmanın Geleceği? konularında üç farklı oturum
düzenlendi. Zirve, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Güden, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan,
Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Şirin Tekinay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
İsmail Gülle ve Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Oğuzhan Öztürk?ün katıldığı ?Açık Bilim ve İnovasyon?
paneli ile son buldu.Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey