Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09 Ağustos 2018 - 19:19 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 12.504.222 -10.768.708 24.997.878 24.997.878
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.768.708 10.768.708 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 -408.581 -408.581 -408.581
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 1.735.514 -408.581 24.589.297 24.589.297
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -10.739.016 14.257.247 14.257.247
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.739.016 10.739.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -1.493 0 0 -1.106.631 -1.108.124 -1.108.124
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -15.793 474.975 -9.003.502 -1.106.631 13.149.123 13.149.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-201.291 -665.568
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.106.631 -408.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
873.462 209.463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.717 11.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.717 11.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
867.745 197.883
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 867.745 197.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.878 -466.450
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-568.910 -167.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
478.543 -379.138
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-405 -1.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.801 -13.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
96.431 54.629
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.988 114.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.570 -75.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-237 7.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.333 -82.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-201.291 -665.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265 665.693
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 867.480 863.576
Ödenen Faiz
-867.745 -197.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-201.556 125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-201.556 125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 203.232 24
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.676 149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.676 203.232
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 709.003 1.187.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 689.515 1.168.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 19.488 18.741
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 14.405 14.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.778 1.541
ARA TOPLAM
726.862 1.406.319
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
726.862 1.406.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 17.813.850 17.244.940
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.813.850 17.244.940
TOPLAM VARLIKLAR
18.540.712 18.651.259
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.053.976 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 751.098 543.837
Ticari Borçlar
10 211.020 163.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 211.020 163.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 160.312 63.881
Diğer Borçlar
11 44.487 38.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 17.199 7.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 27.288 31.288
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.083 4.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.083 4.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 71.842 67.348
ARA TOPLAM
2.302.818 881.563
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.302.818 881.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.062.406 3.456.163
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.365 24.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 26.365 24.459
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 31.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.088.771 3.512.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.391.589 4.394.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.149.123 14.257.247
Ödenmiş Sermaye
27 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -15.793 -14.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.793 -14.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -15.793 -14.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -9.003.502 1.735.514
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -1.106.631 -10.739.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.149.123 14.257.247
TOPLAM KAYNAKLAR
18.540.712 18.651.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -236.633 -224.745 -89.819 -115.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 29.594 23.224 5.982 -883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -31.124 -9.177 -113 3.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-238.163 -210.698 -83.950 -113.735
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-238.163 -210.698 -83.950 -113.735
Finansman Gelirleri
34 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -868.468 -197.883 -867.745 -46.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.106.631 -408.581 -951.695 -160.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.106.631 -408.581 -951.695 -160.335
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -1.106.631 -408.581 -951.695 -160.335
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -1.106.631 -408.581 -951.695 -160.335
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,05030000 -0,01900000 -0,04330000 -0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.493 0 -101 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.493 0 -101 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.493 0 -101 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.108.124 -408.581 -951.796 -160.335
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.108.124 -408.581 -951.796 -160.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702133


BIST