Ana Sayfa***SNKRN* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi----

***SNKRN* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

09 Ağustos 2018 - 12:05 www.borsagundem.com

***SNKRN******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [SNKRN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin tahsisli sermaye artırımına ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan toptan alış satış işlemlerine ilişkin 09.08.2018 tarihli başvurusu
 
BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 6.700.000 TL'den 7.750.000 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 1.050.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 1,67 TL fiyatla alıcı Bülent ÇOBANOĞLU'na Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
 
Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 13.08.2018 tarihinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilmektedir.
 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
 
Satış işleminin 13.08.2018 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur.
 
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
 
Söz konusu işlemin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilmesi hususunu değerlendirmelerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701784


BIST