Ana Sayfa***SEKFK* *EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)----

***SEKFK* *EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02 Ağustos 2018 - 16:58 www.borsagundem.com

***SEKFK******EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından,  12 Temmuz 2018 tarihinde  saat 18:53:53 de  Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. tarafından açılan dava hakkında  özet bilgi ile özel durum açıklaması yapılmış,
Yapılan açıklamada
"Takip firmalarından Kırcı grubu firması ile ilgili olarak Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. hakkında da yasal takip işlemlerimiz devam etmektedir. Şirketimizin 1 adet hissesini alarak, şirketimiz ortağı olan Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş., Şirketimizin 29.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na vekil aracılığıyla katılmış ve gündem maddelerine muhalefet şerhi koymuştur. Muhalefet şerhi ile ilgili Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'ne, 11.04.2018 tarih ve 261 sayılı yazı ile bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan yazılı bilgilendirme Şirketimiz web sitesinde de yayınlanmıştır.
T.C. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesine 2018/604-E sayılı dosya ile aynı konu hakkında, "29.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maddelerinde alınan kararların iptali" talepli  dava açılmıştır. " denilmiştir.
Şirketimiz ile  Şeker Finansal Kiralama A.Ş arasında, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine açılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantı da alınan kararların iptaline ilişkin dava haricinde başka bir dava ve takip bulunmamasına karşın Şeker Finansal Kiralama A.Ş  tarafından haksız ve kötü niyetle,  yanıltıcı ve yalan beyanda bulunularak "Takip firmalarından Kırcı grubu firması ile ilgili olarak Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. hakkında da yasal takip işlemlerimiz devam etmektedir" denilmiştir. Açıklama konusu genel kurul iptal davası olmasına rağmen Şeker Finansal Kiralama A.Ş tarafından kötü niyetle  bir şirketin adı ile şirketimizin adı biraraya getirilmeye çalışılmış ve bu yapılırken Şeker Finansal Kiralama A.Ş tarafından şirketimize açılan herhangi bir dava,  takip vs olmamasına karşın varmışcasına bilinçli bir şekilde  yalan ve yanıltıcı beyanda bulunulmuştur.
Şirketimizin açtığı dava tarihi 04.07.2018 tarihi olarak yazılmıştır. Şirketimizin Şeker Finansal Kiralama A.Ş aleyhine açtığı 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantı da alınan kararların iptaline ilişkin dava tarihi 28.06.2018'dır.
Özel Durumlar Tebliği(II-15.1) "Açıklamaları kapsam ve özellikleri" başlıklı 24/3 maddesi gereğince "Açıklamalar yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz ve ihraççının mevcut koşullarına ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikir edinmelerine neden olmayacak şekilde yapılır". Ancak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 12.07.2018 tarihindeki Özel Durum açıklaması bilinçli ve kötü niyetle   Şirketimiz hakkında  yanlış, yanıltıcı ve şirketimiz hakkında yatırımcıların yanlış fikir edinmesine neden olacak şekilde yapılmıştır. Muhatap şirket açıklamalardan sorumlu olduğunu bile bile  kötü niyetle  yanlış ve yanıltıcı beyanı ile şirketinize zarar vermeye çalışmaktadır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve sorumlu yetkililerine karşı tüm yasal haklarımız saklıdır.  
Bugün şirketimiz tarafından Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne  ihtarname keşide edilmiş olup,  12 Temmuz 2018 tarihli  KAP' da yayımlanan özel durum açıklamasında şirketimiz hakkında  haksız ve kötü niyetle ve gerçeği yansıtmaktan tamamen uzak yanıltıcı ve yalan beyanda bulunularak "Takip firmalarından Kırcı grubu firması ile ilgili olarak Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. hakkında da yasal takip işlemlerimiz devam etmektedir." İbaresine ilişkin olarak , yukarıda belirttiğimiz hususlar da dikkate alınarak   KAP açıklamasının düzeltilmesi, her türlü talep , şikayet ve sair yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla ihtar edilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
  

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699994


BIST