Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26 Haziran 2018 - 16:05 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 26.06.2018
Genel Kurul Tarihi 26.07.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve mevzuatı uyarınca belirlenen eşikleri aşan miktarının, birlikte ya da teker teker satılması önemli nitelikli bir işlem olduğundan, SPK'nın II-23.1 Tebliği ve mevzuatı gereği prosedür ve hangi hususlarda genel kurula bilgi verileceği bu maddede detayları ile açıklanmıştır. (Sistemdeki karakter kısıtlaması nedeniyle detay için lütfen ekli pdf dosyasına bakınız.)
4 - Şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve mevzuatı uyarınca belirlenen eşikleri aşan miktarının, birlikte ya da teker teker satılması işleminin görüşülmesi, Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Ayrılma hakkı kullanımından dolayı ayrılma hakkı için ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 100.000,00-TL nominal payı aşması halinde, şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve mevzuatı uyarınca belirlenen eşikleri aşan miktarının, birlikte ya da teker teker satılmasından vazgeçip vazgeçmeme konusunda, yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın, yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması ve karara bağlanması,
6 - Dilek ve Temenniler
7 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGCYO olaganüstü Davet Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EGCYO_Bilgilendirme_Dökümanı_Olağanüstü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 11:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına, toplantı ile ilgili gerekli işlemlerin ifasına, genel kurulun gerçekleştirilmesi için Bakanlık Temsilcisi başvurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690399


BIST