Ana Sayfa***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

20 Haziran 2018 - 18:29 www.borsagundem.com

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 0 0 0 0
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 0 0
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.06.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararı ile
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolarında ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında kar oluşmuştur. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere
a) Şirketimizin TTK ve VUK 'na göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan karın geçmiş yıl karlarına transfer edilmesi,
b) TMS/TFRS uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesi,
c) SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre şirketimizin dönem zararı oluşması sebebiyle 2017 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Euro Yatırım 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 703.765,44
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -389.072 99.119,75
4. Vergiler ( - ) -592.006 0
5. Net Dönem Kârı -981.078 99.119,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -14.387.937 -12.832.626,9
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -15.369.015 -12.733.507,15
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689709


BIST