Ana Sayfa***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi----

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30 Mayıs 2018 - 21:16 www.borsagundem.com

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/05/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Film Yapım , Sinema , Prodüksiyon
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
14.470.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.05.2018
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
1 YIL
Edinilen Payların Nominal Tutarı
6.077.400
Beher Payın Alış Fiyatı
20,5680
Toplam Tutar
125.000.000 TL.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
42
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
42
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
42
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%195,26
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%9894
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
2017 sonundan gerçekleşen ortaklık ve yönetim yapısı değişikliği sonrasında gayrimenkul yatırımları, medya hizmetleri ve prodüksiyon alanlarında faaliyet göstermek üzerinde yeniden yapılanmaya gidileceği konusunda kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu iktisap ile kamuya yapılan daha önceki bilgilendirmemiz çerçevesinde Film Yapım, Sinema , Prodüksiyon, Medya alanında faaliyet gösterilecektir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Evet (Yes)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Tayyar Raci ŞAŞMAZ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
A grubu Payların imtiyaz sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/05/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
02.05.2018 Tarihli Değerleme Raporu.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bilgi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
326.188.840
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Söz konusu payların bedeli düzenlenen değerleme raporu bedeli de göz önünde bulundurularak tarafların mutabakatıyla ve Halka açık bir ortaklık olan Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin lehine olacak şekilde iskontolu olarak belirlenmiştir.
Açıklamalar

Şirketimiz, Sinema, Film Yapım ve Prodüksiyon alanlarındaki girişimlere odaklanılmasına yönelik olan Grubun yeniden yapılanmasına ilişkin stratejik plan dahilinde 30.05.2018 tarih, 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yetkili değerleme kuruluşu Bilgi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.  tarafından yapılan 02.05.2018 Tarihli raporunda 326.188.840 TL. olarak değerlenen İstanbul Ticaret Sicilinin 910730 Üye numarasında kayıtlı Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.?nin Tayyar Raci ŞAŞMAZ'a ait 6.077.400.-TL nominal değerli %42 hissesini,  tüm hak ve yükümlülükleriyle 125.000.000.-TL ye  satın almaya karar vermiştir.
  
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686251


BIST