Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25 Mayıs 2018 - 14:41 www.borsagundem.com
? Hayır
r Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.201 Ödenmeyecek
Para Birimi TR Ödenmeında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedentar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme TL Nominal Değerli Paya Ödene1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Öden1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVY 0 0
B G 0 0 0 Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri r Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyo , EGCYH, TRAVARYO91Q1 0 aye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II 01.01.2017-31.12.2017 hesap dmızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmedi.
Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2017.pdf


KAR PAYI DAĞITIHOLDİNG A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarı 40.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 363.093
Esas sözleşme az var ise söz konusu imtiyaza SPK'ya Göre re
3. Dönem Kârı -2.128.025 Dönem Karı -40.309.503 -40.451.458
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -40.309.503 Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek -40.309.503 -40.451.458
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TO
B Grubu
TOPLAM 0 0 0 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685540


BIST