Ana Sayfa***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Mayıs 2018 - 14:18 www.borsagundem.com

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.06.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir stopaj oranı uygulanmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 1. Taksit 0,1388889 13,88889 0,1180556 11,80556
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 2. Taksit 0,1388889 13,88889 0,1180556 11,80556
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 TOPLAM 0,2777778 27,77778 0,2361112 23,61112
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 1. Taksit 0,1388889 13,88889 0,1180556 11,80556
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 2. Taksit 0,1388889 13,88889 0,1180556 11,80556
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 TOPLAM 0,2777778 27,77778 0,2361112 23,61112
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 1. Taksit 0,1388889 13,88889 0,1180556 11,80556
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 2. Taksit 0,1388889 13,88889 0,1180556 11,80556
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 TOPLAM 0,2777778 27,77778 0,2361112 23,61112

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 27.08.2018 29.08.2018 28.08.2018
2. Taksit 22.10.2018 24.10.2018 23.10.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 0 0
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 0 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.05.2018 tarihli toplantısında
2017 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.309.903-TL SPK kayıtlarında ise 31.336.472 -TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 1.465.495.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında 27.844.407-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 1.465.495 -TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 29.870.977.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi olarak
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 224.340.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 10.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 903.437-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
3- Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
4- Kar payının iki eşit taksitte ödenmesine ve kar payı ödeme tarihlerinin 27 Ağustos 2018 ve 22 Ekim 2018 olarak belirlenmesine,
5- Tüm bu hususların 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulara kar dağıtımı hakkında karar verilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dağıtım tablosu 2017.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.302.361

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 39.668.296 37.430.733
4. Vergiler ( - ) 8.331.824 8.120.831
5. Net Dönem Kârı 31.336.472 29.309.903
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.465.495 1.465.495
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.870.977 27.844.407
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 29.870.977 27.844.407
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 224.340
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.095.317
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.000.000
* Nakit 10.000.000
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 903.437
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 903.437
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 910.344
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 18.057.196 16.030.626
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 23.611,11 0 0,08 0,2361111 23,61
B Grubu 68.472,22 0 0,23 0,2361111 23,61
C Grubu 8.407.916,67 0 28,15 0,2361111 23,61
TOPLAM 8.500.000 0 28,46 0,2361111 23,61

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.05.2018 tarihli toplantısında
2017 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.309.903-TL SPK kayıtlarında ise 31.336.472 -TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 1.465.495.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında 27.844.407-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 1.465.495 -TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 29.870.977.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi olarak
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 224.340.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 10.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 903.437-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
3- 3- Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
4- 4- Kar payının iki eşit taksitte ödenmesine ve kar payı ödeme tarihlerinin 27 Ağustos 2018 ve 22 Ekim 2018 olarak belirlenmesine,
5- Tüm bu hususların 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulara kar dağıtımı hakkında karar verilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684025


BIST