Ana Sayfa***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2018 - 18:22 www.borsagundem.com

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 15.107.125 15.745.356
Satışların Maliyeti
14 -14.038.819 -14.522.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.068.306 1.222.589
BRÜT KAR (ZARAR)
1.068.306 1.222.589
Genel Yönetim Giderleri
-957.548 -698.495
Pazarlama Giderleri
-114.694 -393.581
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-63.171 -9.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 687.919 577.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -309.519 -324.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
311.293 374.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 92.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
311.293 466.213
Finansman Gelirleri
9.445 763
Finansman Giderleri
16 -97.537 -319.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
223.201 147.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.891 -32.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -75.562 -82.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 35.671 49.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
183.310 114.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
183.310 114.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -345 -5.473
Ana Ortaklık Payları
18 183.655 120.374
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,00380000 0,00240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 1.043.615 -5.006.152 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Transferler
13 144.941 3.035.156 -3.035.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.374 120.374 -5.473 114.901
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 1.043.615 -1.970.996 120.374 68.112.132 128.186 68.240.318
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 0 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937
Transferler
13 121.309 2.995.181 -3.116.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
183.655 183.655 -345 183.310
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.299.461 889.648 183.655 82.617.475 230.772 82.848.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.015 -2.362.295
Dönem Karı (Zararı)
18 183.310 114.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
831.002 899.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
611.144 544.648
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.355 95.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
125.984 46.126
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-30.629 49.734
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.612 318.369
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.445 -763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 94.057 319.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 39.891 32.943
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -92.086
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -92.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.155.012 -3.362.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.227.232 -6.403.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.988 -1.587.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.100.244 -4.816.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-411.427 2.515.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-411.427 2.515.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.971.687 -6.223.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-445.979 -1.162.806
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.185.965 5.699.649
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -177.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.185.965 5.877.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58.840 13.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.656.508 2.199.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.293.794 2.739.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
362.714 -540.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-140.700 -2.347.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-101.316 -8.875
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.999 -5.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-905.602 -296.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 459.172
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 459.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-905.602 -756.111
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -905.602 -756.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.174.976 341.926
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.090.364 660.295
Kredilerden Nakit Girişleri
-2.090.364 660.295
Ödenen Faiz
16 -94.057 -319.132
Alınan Faiz
9.445 763
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.380.593 -2.317.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.380.593 -2.317.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.564.761 3.368.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.184.168 1.050.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 183.310 114.901
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.310 114.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -345 -5.473
Ana Ortaklık Payları
18 183.655 120.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.184.168 7.564.761
Ticari Alacaklar
5 49.350.116 48.122.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.154.309 25.027.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.195.807 23.095.563
Diğer Alacaklar
6 11.657.270 11.245.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.657.270 11.245.843
Stoklar
7 20.294.651 14.322.964
Peşin Ödenmiş Giderler
11 497.989 52.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
497.989 52.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32.673 17.359
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.799.175 7.092.969
ARA TOPLAM
87.816.042 88.418.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.816.042 88.418.790
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.056.000 1.056.000
Maddi Duran Varlıklar
8 31.237.262 30.930.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.268.078 5.280.317
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
222.821 235.060
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.585 4.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.585 4.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.885.320 4.866.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.451.245 42.137.723
TOPLAM VARLIKLAR
130.267.287 130.556.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.522.103 6.672.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.522.103 6.672.377
Banka Kredileri
4 4.522.103 6.672.377
Ticari Borçlar
5 20.523.462 19.337.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.523.462 19.337.497
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
11 140.000 559.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
140.000 559.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 17.563 15.315
Kısa Vadeli Karşılıklar
893.308 767.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
826.738 767.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
66.570 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 907.277 191.977
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
907.277 191.977
ARA TOPLAM
27.003.831 27.544.338
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.003.831 27.544.338
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.580.639 17.520.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.580.639 17.520.729
Banka Kredileri
4 17.580.639 17.520.729
Uzun Vadeli Karşılıklar
4 1.255.361 1.230.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.255.361 1.230.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.579.209 1.595.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.415.209 20.347.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.419.040 47.891.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.617.475 82.433.820
Ödenmiş Sermaye
13 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.292 1.242.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.802.687 11.802.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.802.687 11.802.687
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -157.195 -157.195
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.178.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 889.648 -2.105.533
Net Dönem Karı veya Zararı
18 183.655 3.116.490
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 230.772 231.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.848.247 82.664.937
TOPLAM KAYNAKLAR
130.267.287 130.556.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682803


BIST