Ana Sayfa***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07 Mayıs 2018 - 14:19 www.borsagundem.com

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.03.2018
Genel Kurul Tarihi 20.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Şerifali Mahallesi Başer Sokak No:44 Yukarıdudullu -Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2017 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 31.12.2017 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
8 - TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Dilek ve Temenniler
11 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE BİLGİLENDİRMESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 20/04/2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2018 tarihinde, saat 10:00 de, Şerifali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 21.03.2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup 27.03.2018 tarih 9545 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 4.930,010 TL nominal kısmının tamamının toplantıda asaleten hazır bulunduğunun anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1 ?Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN açılış konuşması ile başladı.
2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk KARA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasına sahip Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN, Oy Toplayıcılığına Oğuz TOPTAŞ toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi 4.930,010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
3- 2017 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP ve şirket internet sitesinde yayınlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 4.930,010 adet oyla oy birliği ile tasdik edildi.
4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2017 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sayın Buket Türkkan tarafından okundu.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6- 2017 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. 2017 yılı kar dağıtım tablosu önerisi KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olduğundan 2017 yılına ait kar dağıtımının yapılmaksızın mevcut kar tutarının olağanüstü yedeklere eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile yönetim kurulu üye ücretlerinin değiştirilerek Bahadır YALÇIN 18.000,00 TL Serkan DİNÇBAŞ 15.000,00 TL Pınar YALÇIN 1.550,00TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur PEKYILDIZ'a 1.430,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KARACANİK'e 1.265,00 TL üzerinden ücret ödenmesi konusunda oylama yapıldı. 4.930,010 adet oyla oy birliği ile kabul edildi.
8- TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine 4.930,010adet oyla oy birliği ile izin verildi.
9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2018 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine 4.930,010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
10- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.
11- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 10.35 de toplantıya son verildi.
Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Yazman
Ömer Faruk KARA Oğuz TOPTAŞ Yasemin BOZDEMİR
ÇALIŞKAN
Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 GENEL KURUL TESCİL GAZETESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 06/04/2018 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/04/2018 tarih Saat: 10:00 ' olarak değiştirilmiştir. Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile Olağan Elektronik Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Olağan Elektronik Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu Kararı Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681448


BIST