Ana Sayfa***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04 Mayıs 2018 - 18:16 www.borsagundem.com

***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurul bilgilendirme dökümanı eklenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Tarihi 29.05.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No:100 (Bayır Diamond Hotel) 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2017 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Vefat sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Murat GÜÇLÜ'nün atanmasına ilişkin 30.04.2018 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Önemli nitelikteki aktif, gayrimenkul veya gayrimenkullerin satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
11 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Adese 2017 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Adese Bilgilendirme Notu 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681214


BIST