Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27 Nisan 2018 - 19:25 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -23.763.277 -14.418.201 2.733.378 2.733.378
Transferler
27 0 0 0 0 0 -14.418.201 14.418.201 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 0 0 -1.272.050 -1.272.050 -1.272.050
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -38.181.478 -1.272.050 1.461.328 1.461.328
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007
Transferler
27 0 0 0 0 0 -2.128.025 2.128.025 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -1.083 0 0 632.324 631.241 631.241
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -156 363.093 -40.309.503 632.324 1.235.248 1.235.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24 119.273
Dönem Karı (Zararı)
37 632.324 -1.272.050
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-765.442 1.143.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 29.316 48.203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.440 1.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.440 15.301
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -13.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31 7 266.124
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7 266.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 -799.205 827.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
133.094 247.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
133 -146.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
942 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.647 16.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
52.254 16.083
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163.414 371.437
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-146.825 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.529 -10.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.505 -10.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.024 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24 119.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7 -119.319
Ödenen Faiz
-7 -266.124
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 146.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31 -46
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31 -46
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
119 63
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
88 17


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 88 119
Finansal Yatırımlar
7 1 1
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 21.342 21.475
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 15.161 17.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.181 3.669
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 22.927 23.869
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler