Ana Sayfa***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Nisan 2018 - 18:37 www.borsagundem.com

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.02.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 6, (Doğuş Center Maslak)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.
4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6 - Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve kârın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması.
10 - Esas sözleşmenin 3, 6, 7 ve 16. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
11 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - 2016 yılında şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantısı kararların özeti:
-- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
-- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
-- Nakit temettü olarak 143.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.
-- Yönetim Kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve Sn. Emir Ali Bilaloğlu üç yıl, Sn. Gür Çağdaş üç yıl, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe üç yıl, Sn. Koray Arıkan üç yıl, Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız) üç yıl ve Sn. Emine Gülden Özgül (Bağımsız) bir yıl süreli olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
-- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2017 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir.
-- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata uygun olarak yasal izinler alınmış bulunan, esas sözleşmemizin "3 -Maksat ve Mevzuu", "6 -Sermayesi", "7 -Paylar" ve "16 -Genel Kurul Toplantıları" başlıklı maddelerinin değişikliği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2018

Ek Açıklamalar
--

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675362


BIST