Ana Sayfa***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04 Nisan 2018 - 12:04 www.borsagundem.com

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri bölümünde kar dağıtımı seçildi.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 03.04.2018
Genel Kurul Tarihi 26.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması ve kar dağıtımı hakkında karar alınması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi
9 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - 2017 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
11 - 2017 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan_03.04.2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin "2017 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00'da, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673170


BIST