Ana Sayfa***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30 Mart 2018 - 08:37 www.borsagundem.com

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Ticaret Odası Tescil hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 12.02.2018
Genel Kurul Tarihi 14.03.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin Okunması,
4 - 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
6 - 2017 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Denetçi seçimi
9 - 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Şirketin 2018 Yılında yapacağı bağış sınırlarının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
3. 2017 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
4. 2017 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5. 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.
6. 2017 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmış, ve görev süreleri ile aylık brüt ücret hakları belirlenmiştir.
8. Denetçi seçilmi yapılmıştır.
9. 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
10. Şirketin 2018 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Aksigorta 2017 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Aksigorta A.S. 2017 Olağan Genel KurulToplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671630


BIST