Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01 Mart 2018 - 21:41 www.borsagundem.com
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 21.475 605.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 17.806 605.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.669 0
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 23.869 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 18.483 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 5.386
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 47.172
ARA TOPLAM
45.464 652.847
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.464 652.847
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 4.595.425 9.279.890
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 89.537
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 0 89.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 283.110 418.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 833.141 837.505
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.711.676 10.625.390
TOPLAM VARLIKLAR
5.757.140 11.278.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 3.043.134
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 1.282.499
Ticari Borçlar
10 147.814 125.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 147.814 125.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 78.474 43.960
Diğer Borçlar
11 1.646.007 1.372.617
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 1.601.854 1.220.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 44.153 151.861
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 3.005.595 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24-38 3.005.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.488 28.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 24.441 14.795
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 13.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 133.372 0
ARA TOPLAM
5.062.750 5.896.421
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.062.750 5.896.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 2.636.029
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.486 12.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 17.486 12.409
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 72.897 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.383 2.648.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.153.133 8.544.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
604.007 2.733.378
Ödenmiş Sermaye
27 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 927 2.273
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
927 2.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 927 2.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -38.181.478 -23.763.277
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -2.128.025 -14.418.201
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
604.007 2.733.378
TOPLAM KAYNAKLAR
5.757.140 11.278.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.534.575 1.182.058
Satışların Maliyeti
28 -3.677.209 -3.772.744
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-142.634 -2.590.686
BRÜT KAR (ZARAR)
-142.634 -2.590.686
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -804.122 -1.003.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 248.943 268.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.026.493 -9.955.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.724.306 -13.281.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.724.306 -13.281.719
Finansman Gelirleri
34 0 315.763
Finansman Giderleri
33 -403.719 -1.452.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.128.025 -14.418.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.128.025 -14.418.201
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.128.025 -14.418.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -2.128.025 -14.418.201
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,05320000 -0,36050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.346 -862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.346 -862
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.093.034
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)