Ana Sayfa***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor----

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

28 Şubat 2018 - 20:45 www.borsagundem.com

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 8.046.254 -79.986 -6.600.800 -650.051 12.355.656
Diğer Düzeltmeler
-865.747 -865.747
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-368.200 650.051
Transferler
-281.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.019.376 -55.411 -832.007 2.131.958
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 10.783.779 -135.397 -7.834.747 -832.007 13.621.867 13.621.867
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8875000 2.765.239 10.783.779 -135.397 -7.834.747 -832.007 13.621.867 13.621.867
Transferler
-832.007 832.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.319
Sermaye Arttırımı
3.225.000 2.676.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-234.239
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400 18.193.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.725.991 118.931
Dönem Karı (Zararı)
8 -1.057.159 -832.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.903.841 1.343.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.336.588 1.340.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
594.246 -16.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.083.086 693.135
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -14.956 -594.881
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -95.123 -81.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.801.554 472.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.968.461 -430.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.409.125 -228.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -559.336 -201.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.896 -3.948
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.896 -5.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.328.088 755.098
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-606.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.140 -125.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.140 -125.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.613 -67.745
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -126.979 -67.745
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 196.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
407.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.954.872 984.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-865.747
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
228.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.892.494 -130.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 235.280 163.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -3.127.774 -294.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.621.058 170.449
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.225.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 3.225.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 5.386.626 863.611
Ödenen Faiz
25 -990.568 -693.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.002.573 158.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
182.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.185.270 158.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
176.562 17.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.361.832 176.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.361.832 176.562
Ticari Alacaklar
9.612.945 6.644.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 6.888.702 4.479.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.724.243 2.164.907
Diğer Alacaklar
55.042 30.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 55.042 30.146
Stoklar
8 2.945.262 1.617.174
Peşin Ödenmiş Giderler
9 959.647 352.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.906 11
Diğer Dönen Varlıklar
10 244.309 139.122
ARA TOPLAM
16.190.943 8.960.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.190.943 8.960.284
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 19.772.365 18.097.296
Arazi ve Arsalar
4.960.000 4.960.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
918.079 984.701
Binalar
4.169.071 4.065.301
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.567.411 8.017.124
Taşıtlar
140.623 58.576
Mobilya ve Demirbaşlar
17.181 11.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.412 27.852
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.441 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.831.537 1.834.600
Diğer Duran Varlıklar
10 746 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.371.501 20.709.748
TOPLAM VARLIKLAR
38.562.444 29.670.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 566.406 4.299.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 7.508.247 1.951.483
Ticari Borçlar
5.102.762 5.045.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.102.762 5.045.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 344.617 221.410
Diğer Borçlar
196.592 126.979
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 126.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 196.592 0
Ertelenmiş Gelirler
368.823 641.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
368.823 641.018
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.354 6.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 29.354 6.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 93.911 1.225.870
ARA TOPLAM
14.210.712 13.517.390
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.210.712 13.517.390
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 4.326.447 763.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 261.077 189.570
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.568.365 1.566.176
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 2.443 11.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.158.332 2.530.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.369.044 16.048.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.193.400 13.621.867
Ödenmiş Sermaye
19 12.100.000 8.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.207.750 2.765.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.609.563 10.648.382
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 10.783.779 10.783.779
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18,19 -174.216 -135.397
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -8.666.754 -7.834.747
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.057.159 -832.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.193.400 13.621.867
TOPLAM KAYNAKLAR
38.562.444 29.670.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 25.089.636 18.821.985
Satışların Maliyeti
20 -23.351.865 -18.265.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.737.771 556.395
BRÜT KAR (ZARAR)
1.737.771 556.395
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.553.867 -1.199.171
Pazarlama Giderleri
21 -805.405 -534.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.256.229 590.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -855.960 -295.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-221.232 -881.968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 376.786 836.319
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -207.189 -241.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.635 -287.170
Finansman Gelirleri
9.573
Finansman Giderleri
25 -990.568 -1.149.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.042.203 -1.426.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.956 594.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -14.956 594.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.057.159 -832.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.057.159 -832.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.057.159 -832.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,11300000 -0,09400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.819 2.963.965
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.178.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.523 -69.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.704 -145.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 9.704 -145.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.819 2.963.965
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.095.978 2.131.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.095.978 2.131.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664040


BIST