Ana Sayfa***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28 Şubat 2018 - 19:01 www.borsagundem.com

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 49.512.263 40.174.179
Satışların Maliyeti
24 -43.077.212 -34.638.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.435.051 5.535.642
BRÜT KAR (ZARAR)
6.435.051 5.535.642
Genel Yönetim Giderleri
25 -3.036.129 -3.136.060
Pazarlama Giderleri
25 -1.617.548 -1.647.450
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 2.511.773 1.146.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -3.731.907 -1.693.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
561.240 204.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 540.320 757.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.101.560 962.112
Finansman Gelirleri
28 479.481 73.364
Finansman Giderleri
29 -1.457.595 -512.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
123.446 522.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-71.291 -184.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -79.982 -45.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 8.691 -139.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.155 337.872
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.155 337.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.155 337.872
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 21.096 922.927 1.253.950 534.006 22.503.003 0 22.503.003
Transferler
534.006 -534.006 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.734 337.872 329.138 329.138
Kar Payları
-599.099 -599.099 -599.099
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 22.233.042
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 22.233.042
Transferler
337.872 -337.872 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.463 52.155 49.692 49.692
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 22.282.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.073.967 -3.545.456
Dönem Karı (Zararı)
52.155 337.872
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.155 337.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.567.925 146.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 228.312 218.150
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 1.325.477 718.807
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 1.357.363 686.921
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-31.886 31.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 6.708 4.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 6.708 4.670
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -327.215 163.011
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -9.307 137.022
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.092 -35.235
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -2.716.808 -1.060.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.751.037 -3.952.179
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.236.947 -9.471.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.236.947 -9.471.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
140.669 431.252
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 200.665 304.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -59.996 127.037
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.883.260 1.154.787
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -895.888 -382.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.620.824 4.087.744
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -27.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 8.620.824 4.115.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 179.295 -6.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.837 196.200
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -261.837 196.200
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 11.195.017 77.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.106.836 -39.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -2.106.836 -39.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.235.267 -3.468.095
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -161.300 -77.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.351 -853.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.011 108.911
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 99.011 108.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -148.362 -50.130
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 362.486
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -1.275.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.370.650 3.484.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.370.650 4.083.199
Ödenen Temettüler
23 0 -599.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.395.266 -915.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 2.395.266 -915.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.922.902 3.837.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.318.168 2.922.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.155 337.872
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.463 -8.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -3.079 -10.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
616 2.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 616 2.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.463 -8.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.692 329.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.692 329.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.318.168 2.922.902
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
29.275.172 20.903.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 102.201 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 29.172.971 20.903.072
Diğer Alacaklar
2.372.045 2.512.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.273.402 1.474.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.098.643 1.038.648
Stoklar
12 18.434.796 11.882.929
Peşin Ödenmiş Giderler
1.743.128 850.524
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 149.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.743.128 700.586
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 38.676 12.862
Diğer Dönen Varlıklar
22 3.243.628 1.136.928
ARA TOPLAM
60.425.613 40.221.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.425.613 40.221.932
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.275.000 1.275.000
Maddi Duran Varlıklar
16 335.259 452.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 30.134 16.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 3.259.987 1.390.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
30 306.981 177.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.207.361 3.311.778
TOPLAM VARLIKLAR
65.632.974 43.533.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.996.850 3.953.430
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.399.871 1.578.280
Ticari Borçlar
19.093.117 11.358.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.093.117 11.358.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 237.636 58.341
Diğer Borçlar
142.972 404.809
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 142.972 404.809
Ertelenmiş Gelirler
13 13.254.494 2.059.477
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 5.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 31.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 31.886
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
ARA TOPLAM
37.124.940 19.450.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.124.940 19.450.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.819.061 313.422
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.509 33.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 42.509 33.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.363.730 1.503.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.225.300 1.849.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.350.240 21.300.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.282.734 22.233.042
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.899 12.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 9.899 12.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.526.729 1.188.857
Net Dönem Karı veya Zararı
52.155 337.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.282.734 22.233.042
TOPLAM KAYNAKLAR
65.632.974 43.533.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663860


BIST