Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27 Şubat 2018 - 18:14 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş. YÖNETİM KURULU 31/03/2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL 2017 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KSTUR, TREKUST00016 Peşin 0,5888 58,88 0,500485 50,0485

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 17.04.2018 19.04.2018 18.04.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KSTUR, TREKUST00016 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 27/02/2018 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 17/04/2018 olmasına karar vermiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet pay çıkarılmıştır.
Bu paylar, her biri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2017 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 1.281,65 TL, NET: 1.089,40 TL dir.
2017 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 2.883.729,36 TL olup,2.499.235,26 TL pay sahiplerine,384.494,10 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2017 yılı toplam dağıtılacak kar net tutar 2.451.169,96 TL olup 2.124.349,97 TL pay sahiplerine ,326.819,99 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2017 kar dağıtım kap.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.244.586,63
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.085.026,97

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.159.434 6.029.680,61
4. Vergiler ( - ) 1.108.052 1.093.406,38
5. Net Dönem Kârı 5.051.382 4.936.274,23
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 246.813,71 246.813,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.804.568,29 4.689.460,52
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.608 1.608
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.806.176,29 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 961.235,26 0
* Nakit 961.235,26 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 384.494,1 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.538.000 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 267.150 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.653.688,92 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 2.451.169,96 0 51 0,500485 50,05
TOPLAM 2.451.169,96 0 51 0,500485 50,05

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuz 27/02/2018 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 17/04/2018 olmasına karar vermiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2017 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 1.281,65 TL, NET: 1.089,40 TL dir.
2017 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 2.883.729,36 TL olup,2.499.235,26 TL pay sahiplerine,384.494,10 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2017 yılı toplam dağıtılacak net tutar 2.451.169,96 TL olup , 2.124.349,97 TL pay sahiplerine ,326.819,99 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662793


BIST