Ana Sayfa***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26 Şubat 2018 - 22:45 www.borsagundem.com

***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.02.2018
Genel Kurul Tarihi 21.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Şirketimizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8 - 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
10 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
11 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Anadolu Cam Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662576


BIST