Ana SayfaANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)----

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

23 Şubat 2018 - 08:57 www.borsagundem.com

Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Haftayı, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)
değerlendirmesiyle tamamlayacağız. S&P500, vadeli işlemlerde %0,3
oranında değer kazanırken, Dolar / TL kotasyonları 3,7834 seviyesinden
geçiyorlar.
Geleneksel açıdan Türkiye'nin kredi notunda derecelendirme
kuruluşları yüksekten başlayarak, Fitch, Moody's ve S&P şeklinde
sıralanıyorlar. Bu nedenle S&P'nin notunu diğer iki kuruma göre bir
basamak aşağıda tutması normal karşılanabilir. Ancak, küresel
senkronize büyüme konjonktüründe her geçen gün Türkiye'nin
makroekonomik öngörülebilirliği artıyor. Artık Türkiye'nin %5+ büyüme
ülkesi özelliği konusunda fazla tartışma alanı kalmadı. İlaveten kamu
maliyesinde disiplinin ortadan kaybolmadığı da belirginleşti. Çünkü
Türkiye'nin 2017 yılı bütçe açığı Orta Vadeli Program'da öngörülen
%1,9 oranına göre çok daha iyi bir seviyede %1,5 oranında gerçekleşti.
Bir ülkenin borç ödeme kapasitesinin en önemli belirleyicisi büyüme
oranına karşın borçluluğun ne şekilde değiştiğidir. Türkiye, büyüme
oranını hızlandırırken, borçluluğunu güçlü mali disiplin sayesinde %30
oranının altında tutabiliyor. Uygulanan "İstihdam Seferberliği"
ülkenin iktisadi faaliyetini, kamu maliyesini ve finansal istikrarını
pozitif etkilemekte. İşsizlik, istikrarlı bir şekilde %10 oranına
doğru iyileşirken, Hazine Müsteşarlığı'nın borçlanma gereksinimi
azalıyor. Senenin başındaki ihalelerde, borç çevirme oranlarının hem
azaldığını hem de beklentilere göre daha iyi seyrettiğini
gözlemliyoruz. Kredi notları, hızlı değişen göstergeler değiller. Not
arttırım ve azaltımlarının gerçekleşmesi için zaman gerekiyor. Bu
nedenle S&P'nin ülke notunu mevcut seviyesinde koruması beklenebilir.
Ancak çizdiğimiz konjonktürde ülkenin makroekonomik öngörülebilirliği
ve borç geri ödeme kapasitesi artarken, görünümün negatiften durağana
yükseltilmesini beklemekteyiz. S&P dışında ekonomi gündemi açısından
sakin bir gün geçireceğiz. TSİ 10:00'da Almanya büyümesinin
kompozisyonunu görme şansı bulacağız. Almanya, büyüme verisini
güncellerken tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve ihracat
detaylarını kamuoyuna açıklıyor. Almanya'nın büyümesi yatırım ve
ihracat ağırlıklı sürdükçe Türkiye'nin sanayisi pozitif etkileniyor
(Şekil 1). Bugünkü veride, ihracatın dönemsel %2,2 oraında,
yatırımları da dönemsel %0,5 oranında artması bekleniyor.
Almanya'nın büyüme detayları dışında Euro Bölgesi enflasyonu TSİ
13:00'de nihai değerini alacak. Merkez bankaları tarafında FED, 2018
yılı para politikası raporunu Meclis'e sunacak. Türkiye için akşam
saatlerinde FED yöneticilerinin konuşma programları bulunuyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri "EKLE", Pozitif): Tekfen'in 2017
yılının son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 254,9mn TL ile hem
bizim beklentimiz olan 147mn TL'nin, hem piyasa beklentisi olan 184mn
TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.
Tekfen 4Ç2016'da sadece 114,4mn TL net dönem karı kaydetmişti.
Tahminimizdeki sapmada yüksek iştirak gelirine bağlı olarak taahhüt
tarafının beklentimizden daha iyi performans kaydetmesi etkili
olmuştur. Tekfen'in satış gelirleri son çeyrekte, taahhüt tarafında
kaydedilen yüksek satış gelirinin etkisiyle, bir önceki yılın aynı
dönemine göre %82,6 oranında artarak 2,4 milyar TL'ye ulaşırken,
satışların maliyetindeki artış ise %90,2 olarak gerçekleşmiştir. Buna
bağlı olarak brüt kar %42,1 oranında artarak 296mn TL'ye yükselmiştir.
Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %40 oranında görece düşük
bir seviyede artmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna ilaveten
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 19mn TL'den 95mn
TL'ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı da 4Ç2016'daki 61mn TL'den
4Ç2017'de 212mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.
Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen'in 2017 yılı ana
ortaklık net dönem karı 771,3mn TL'ye yükselmiş ve bir önceki yılın
aynı dönemine göre %138 oranında artış kaydetmiştir.
Tekfen 2018 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Şirket, 2018
yılında konsolide bazda özellikle taahhüt grubu (4.862mn TL'den
7.511mn TL'ye) gelirlerindeki yüksek artış beklentileri kaynaklı
olarak satış gelirlerinin 7.487mn TL'den 10.364mn TL'ye yükselmesini
öngörürken, FAVÖK'ün de 1.005mn TL'den 1.085mn TL'ye çıkmasını
beklemektedir. Tekfen 2017 yılı net kar beklentisini de 780mn TL
olarak açıklamıştır.
Ek olarak Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılı karından hisse başına
brüt 0,62846 TL (toplam 232,5mn TL) nakit temettü ödeme kararını Genel
Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı
kullanım tarihi 4 Nisan'dır.
Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Pozitif): Şirket'in
4Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %23 oranında artarak 34,1mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı
dönemler itibariyle %30 oranında artarak 4Ç2017'de 42,2mn TL'ye
yükselmiştir. Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı ise bir
önceki yıla göre %4 oranında düşerek 126mn TL olmuştur.
Banvit (BANVT, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %105 oranında artarak
36,3mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %21,3
oranında artarak 4Ç2017'de 124,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2017
yılı ana ortaklık net dönem karı ise 254,1mn TL olmuştur. Bir önceki
yıl 62,4mn TL kar elde edilmişti.
Good-Year (GOODY, Nötr): Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi
İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirket arasında 11 Ocak 2018
tarihinde başlayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri,
22.02.2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş
Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere,
yürürlüğe girmiştir.
Kartonsan (KARTN, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu 2017 yılı
karından hisse başına brüt 5,0642 TL (net 4,3046 TL) nakit temettü
ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Dünkü kapanış
değerine göre bu rakam %1,8 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif
edilen nakit kar payı kullanım tarihi 2 Nisan'dır.
Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "AL", Nötr): Şirketin Yönetim
Kurulu, kar dağıtım politikasında değişiklik yapmak üzere yeni
önerilen politika metnini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi.
Buna göre, eskiden "dağıtılabilir kârın %20'sini geçmemek üzere
çıkarılmış sermayenin %10 oranında" olan kısım yeni metinde
"dağıtılabilir dönem kârının %5'inden az olmamak üzere dağıtılabilir
dönem karının %20'sine kadar" olarak değiştirildi.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): İtalya'nın Palermo şehrine
tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir.
Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki net
dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %111 oranında artarak
66,9mn TL'ye yükselmiştir. Öte taraftan brüt kar 4Ç2017'de 0,3mn TL
ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 0,6mn TL'nin altında kalırken,
yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı aynı dönemler itibariyle
40,8mn TL artmış ve karın yüksek oranda artmasında önemli bir etmen
olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılı net
dönem karı ise bir önceki yıla göre %78 oranında artarak 75,4mn TL'ye
yükselmiştir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Acıselsan (ACSEL, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki net dönem karı
bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1mn TL artarak 1,4mn TL'ye
yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %108,3 oranında
artarak 4Ç2017'de 1mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2017 yılı net
dönem karı ise bir önceki yıla göre 2,7 kat artarak 1,8mn TL olmuştur.
Aslan Çimento (ASLAN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28
oranında artarak 11,3mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, aynı
dönemler itibariyle satış gelirlerindeki %29'luk artışa rağmen,
maliyetlerin %45 oranında artmasına bağlı olarak brüt kar aynı
dönemler itibariyle %1 oranında düşerek 4Ç2017'de 26,5mn TL'ye
gerilemiştir. Son olarak Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem
karı ise bir önceki yıla göre %18 oranında gerileyerek 43,8mn TL
olmuştur.
Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Pozitif): Ege Gübre'nin 2017 yılı 4.
çeyrek net dönem karı 10,8 mn TL ile 2016 4. çeyrekte kaydedilen 7,2mn
TL'nin %50,5 üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri bir önceki
yılın aynı dönemine göre sadece %3,3 lük artış göstermiş ve 75,2 mn TL
olmuştur. 4Ç2016 brüt karı %1,1 lik düşüşle 25,2 mn TL olurken,
faaliyet karı 18,3 mn TL ile 4Ç2016 ın %7,1 üzerinde gerçekleşmiştir.
Finansman tarafında ise 4Ç2017'de 4,6 mn TL'lik gider kaydedilmiştir.
Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının son çeyrek net dönem karı 10,8
mn TL olmuştur. 2017 yılı genelindeki net kar ise 31,1mn TL ile
2016'da kaydedilen 21,4mn TL nin oldukça üzerindedir."******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey