Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22 Şubat 2018 - 16:42 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye arttırımından vazgeçilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 22.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEVRN00020 5.262,605
B Grubu, EGCYO, TRAEVREN91Q7 21.994.737,395 44.000.000 200,04785 B Grubu, EGCYO, TRAEVREN91Q7 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 22.000.000 44.000.000,000 200,00000

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Yerli, Yabancı Kurumsal ve bireysel yatırımcılar

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2017

Ek Açıklamalar
Şirketimiz özellikle son iki senedir hem global hem de ülkemizdeki ekonomik konjunktürlerdeki değişikliklerin girişim şirketlerimize olan negatif etkilerini bertaraf etmek, yatırımlarımızın kapasitelerini artırmak, karlılıklarını sürdürebilir kılmak, sermayelerini güçlendirmek ve portfoy çeşitliliğini sağlamak amacı ile belirlenen yeni yatırımları hayata geçirmek icin 19.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla alınan tahsisli sermaye artırımı kararı uyarınca hazırlanan evraklarla 15.11.2017 tarihli yazı ile 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak ve tahsisli olarak satılmak suretiyle 44.000.000-TL artırılarak 66.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle ilgili kanun ve yönetmelikler gereğince Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'ya başvurmuştu,
SPK, 07.02.2018 tarih ve 12233903-345.05.05-E. 1428 sayılı yazısı ile,
Kurul Karar Organı'nın 25.01.2018 tarih ve 4/126 sayılı toplantısında, diğer hususların yanı sıra
Şirketimizin 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak ve tahsisli olarak satılmak suretiyle 44.000.000-TL artırılarak 66.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin,
a) Gerekli yasal ücretlerin alınması,
b) 1-TL nominal değere denk payların satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları( TSP Esasları) çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,
c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak kişilerin söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle Borsa'da satmalarının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Tahsisli sermaye artırımı başvurumuz onaylanırken bu artırıma katılacak yatırımcıların satın alacakları hisselere borsada işlem kısıtlaması getirilmesi nedeni ile yeni sermaye girişinin çoğunluğunu taahhüt eden yabancı yatırımcılarımız yatırım kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve bu koşullarda sermaye artırımımıza katılmayacaklarını belirtmişlerdir.
Yaşanan bu gelişmeler ışığında tahsisli sermaye artırımından vazgeçilmesine, bu hususun Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına, gerekli işlemlerin yapılmasına,
bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661738


BIST