Ana Sayfa***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21 Şubat 2018 - 18:10 www.borsagundem.com
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Aite Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Smaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontolameleri İçeren Birleşmelerin Etara İlişkin Satış Opsiyon Değeer Kapsamlı Gelirler veya Gideer Kapsamlı Gelirler veya Gideş Yedekler Diğearı (Net) Brdan Kaynaklanan Kazançlar (Kalçüm Kazanç / Kayıpları Knansal Riskten Korunma Kazançl Diğer Kapsamlı Gelirinden KarPaylar Yabancı Para Çevrim Far Riskten Korunma Kazadırma Kazanç / Kayıpları Opsiyşiklikler Forward Sözleşmi ile Değerlenen Yatırımlarınlar Diğer Kazanç / Kayıplar ş Yıllar Kar / Zararları lık Yeniden Değerleme Artışlarları/Kayıpları Diğer Yeniden Dları Nakit Akış Riskinden Koren Korunma Kazançları (Kayıplaleme ve/veya Sınıflandırma Kazgun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-1.067.386 179.701.588 48.982.440 414.718.040 53.651.382 53.651.382 0 41.736 41.736 -23.680.642 -1.025.650 12.861.969 20
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 444.730.516 0 444.730.516
Transferler
11.663.544 41.693.875 0 41.693.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.054 83.054 -942.596 24.525 TL
Finansal Tablo ntem)

İŞLETME FAALİYETLERİ 53.651.382
Sürdürülen Fa 53.651.382
Dönem Net 27.273.621 70.161 da Değer Düşüklüğü (İptali) il79
Karşılıklar İle İlgili 2.824.393 748 Diğer Karşılıklar (İptalleri)meler
-1.667.425 dan Kaynaklanan Ertelenmiş Fin (Geliri) Gideri İle İlgili Düzler
24 -11.026. e İlgili Düzeltmeler
raflara Ticari Borçlardaki Art -1.907.554 -2.419.833 etlerle İlgili Diğer Yükümlülü747.473
Faaliyetlerden Elde
-669.565 56.807 AKLANAN NAKİT AKIŞLARI
a İlave Pay Alımlarına ilişkin 15 .533.093 şından Kaynaklanan Nakit Giriş Alımından Kaynaklanan Nakit Ç 0 93.067
KIŞLARI
2.366.822 237.884.211
Kre İlişkin Nakit Çıkışları
9 Ödenen Faiz
6.729.977729.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BERİ
TL
Finansal Tab Önceklıklar

DÖNEN VARLIKLAR
4 33.965.180 27.205.596
Finansal Ya 6 3.198.623
Tic 143
İlişkili Taraflardan Tica 7 37 İlişkili Olmayan Taraflardan T 8 101.310.46 357
İlişkili Olmayan Tara 1.565.909 3.357
Stoklar
80
Peşin Ödenmiş Giderler 572.090 mayan Taraflara Peşin Ödenmiş 10 er Dönen Varlıklar
42
İlişkili Olmayan Taraf 2.484.442
ARA TOPLAM
258.133.101 3.101 192.847.369
acaklar
Alacaklar
924.007 288.372 i Duran Varlıklar
rlıklar
13.859.52 0
Diğer Haklar 14 2.646. 168.637
İl 168.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 74.765 0
İlişkili Olm 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
649.813.051 ısa Vadeli Borçlanmalar
2. Ticari Borçlar
94.381.149 30.756. Çalışanlara Sağlanan Faydalar 659.661 390
Türev Araçlar
0
955.951 telenmiş Gelirler
2.664.98 2.799.069 şılıklar
4.200.125 ara Diğer Kısa Vadeli Yükümlül 181.522.416 ÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli 17 8.84 7.759.Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kaz 5.513 ansal Tablo Niteliği
KAR VEYA ZARAR KISMI

H -
BRÜT KAR (ZARAR)
sas Faaliyetlerden Diğer Gelir Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
67.385.489
Finansman G3 - .914.624
Sürdürülen Faaliye -10.642.600 19 Geliri
-2.442.171
SÜRD 41.693.8 53.651.38lmayan Paylar
.651.382
Pay Başına Kazanç
y Başına Kazanç (Zarar)

klar
83.054 41.736
Tanımlanmı .171
Kar veya Zararda Yeni Kapsamlı Gelire İlişkin Vergi m Kazançları (Kayıpları), Verg ya Zarar Olarak Yeniden Sınıfl 736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( m Kapsamlı Gelirin Dağılımı
0 53.693.118http:61511


BIST