Ana Sayfa***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Şubat 2018 - 18:10 www.borsagundem.com

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 1.369.500 4.855.500 354,54545 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 9.630.500 34.144.500 354,54545 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.000.000 39.000.000,000 354,54545

İç Kaynakların Detayı :
Yeniden Değerleme Farkları (TL) 39.000.000


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.02.2018 Tarih, 2018/04 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 50.000.000-TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 11.000.000-TL olan Çıkarılmış Sermayenin (%354,5454) oranında bedelsiz olarak artırılarak 50.000.0000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı 14.02.2018 Tarihinde KAP'ta duyurulmuş olup,artırılan 39.000.000-TL sermaye,şirketimizin iştiraki tarafından 20 Aralık 2017 ve 26 Aralık 2017 Tarihlerinde KAP'ta duyurulan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle elde edilen hisse senetleri nedeni ile oluşan ve tek düzen hesap planı uyarınca 523 no.lu hesapta muhasebeleştirilen iç kaynaklardan karşılanacaktır.
Paydaşlarımız ve Kamuoyunun Bilgisine Saygılarımızla sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660563


BIST