Ana Sayfa***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12 Şubat 2018 - 18:17 www.borsagundem.com

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 115.864.089 106.045.354
Satışların Maliyeti
20 -105.473.654 -93.280.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.390.435 12.764.788
BRÜT KAR (ZARAR)
10.390.435 12.764.788
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.956.491 -3.796.816
Pazarlama Giderleri
21 -3.271.514 -4.428.294
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -34.247 -56.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.252.516 1.969.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.678.296 -1.696.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.702.403 4.755.434
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 308.222 23.578
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -82.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.928.625 4.779.012
Finansman Gelirleri
25 228.518 25.986
Finansman Giderleri
26 -2.485.576 -872.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.671.567 3.932.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-457.619 -863.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -571.475 -839.308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 113.856 -24.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.213.948 3.068.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.213.948 3.068.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 97.458 33.684
Ana Ortaklık Payları
28 3.116.490 3.035.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 28 0,06700000 0,06390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 898.674 -6.922.929 2.061.718 68.421.503 99.975 68.521.478
Transferler
19 144.941 1.916.777 -2.061.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.074 3.035.156 2.983.082 33.684 3.016.766
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 -3.412.827 3.412.827 -3.412.827 -3.412.827 -3.412.827
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.456.442 -8.418.979 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.456.442 -8.418.979 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Transferler
19 134.537 2.900.619 -3.035.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.752.845 -26.467 3.116.490 9.842.868 97.458 9.940.326
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 3.412.827 1.186.367 -3.412.827 3.412.827 4.599.194 4.599.194
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.960.686 9.337.506
Dönem Karı (Zararı)
3.213.948 3.068.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 3.213.948 3.068.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.943.330 3.542.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12 2.209.996 1.607.152
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-96.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -96.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
358.886 248.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 303.834 310.783
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
55.052 -62.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.143.051 846.413
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -228.518 -25.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.371.569 872.399
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 457.619 863.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-130.222 -23.578
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -130.222 -23.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.255.155 3.684.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.667.213 361.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.470.931 -2.716.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.138.144 3.077.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.059.006 1.203.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.059.006 1.203.954
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.942.106 1.726.589
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.086.062 2.815.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.283.212 -1.947.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-177.369 177.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.460.581 -2.124.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
393.284 131.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.349.388 -607.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.188.029 -1.413.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.161.359 805.255
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.097.877 10.295.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -306.649 -46.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -556.160 -911.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.287.661 -10.539.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
497.306 25.661
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
497.306 25.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.784.967 -10.565.540
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -4.561.091 -10.550.440
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -223.876 -15.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.444.910 4.332.534
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.599.194 -3.412.827
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 4.599.194 -3.412.827
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.988.767 8.591.774
Kredilerden Nakit Girişleri
5 14.988.767 8.591.774
Ödenen Faiz
26 -2.371.569 -872.399
Alınan Faiz
25 228.518 25.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.196.563 3.130.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.196.563 3.130.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.368.198 238.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.564.761 3.368.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 3.213.948 3.068.840
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.726.378 -52.074
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.807.667 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.932 -65.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.047.357 13.018
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.047.357 13.018
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.726.378 -52.074
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.940.326 3.016.766
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 97.458 33.684
Ana Ortaklık Payları
9.842.868 2.983.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.564.761 3.368.198
Ticari Alacaklar
6 48.122.884 35.455.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.027.321 30.498.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.095.563 4.957.419
Diğer Alacaklar
7 11.245.843 4.186.837
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.245.843 4.186.837
Stoklar
8 14.322.964 9.380.858
Peşin Ödenmiş Giderler
16 52.010 5.133.468
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.010 5.133.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 17.359 77.893
Diğer Dönen Varlıklar
18 7.092.969 4.904.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.092.969 4.904.940
ARA TOPLAM
88.418.790 62.507.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.418.790 62.507.865
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.056.000 960.000
Maddi Duran Varlıklar
8 30.930.566 21.126.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.280.317 5.068.516
Şerefiye
11 5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 235.060 23.259
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.585 9.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.585 9.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.866.255 4.533.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.137.723 31.698.166
TOPLAM VARLIKLAR
130.556.513 94.206.031
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.672.377 9.041.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.672.377 9.041.651
Banka Kredileri
5 6.672.377 9.041.651
Ticari Borçlar
6 19.337.497 13.054.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 177.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.337.497 12.876.916
Diğer Borçlar
7 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
16 559.156 1.635.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
559.156 1.635.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 15.315 5.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 767.898 462.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
767.898 374.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 87.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 191.977 189.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
191.977 189.370
ARA TOPLAM
27.544.338 24.388.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.544.338 24.388.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 17.520.729 162.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.520.729 162.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.230.693 1.199.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.230.693 1.199.576
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.595.816 329.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.347.238 1.691.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.891.576 26.080.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.433.820 67.991.758
Ödenmiş Sermaye
19 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
19 0 -3.412.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.242.292 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.802.687 5.076.309
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.802.687 5.076.309
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 11.959.882 5.207.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -157.195 -130.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.178.152 4.456.442
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -2.105.533 -8.418.979
Net Dönem Karı veya Zararı
28 3.116.490 3.035.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 231.117 133.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.664.937 68.125.417
TOPLAM KAYNAKLAR
130.556.513 94.206.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659510


BIST