Ana Sayfa***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı----

***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

17 Ocak 2018 - 09:15 www.borsagundem.com

***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya İli 43072 ada 4 Parselde bulunan 42.557,89 metrekare
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.12.2017
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
43.855.000 TL +KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,34
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,045
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,082
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım amaçlı alınmıştır.
Karşı Taraf
Seha A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni ihaleden alındığından
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

43072 ada 4 parselde bulunan toplam 42.557,89 m² büyüklüğündeki imarlı arsanın Konya İlinin gelişme aksında bulunması, kar potansiyelinin yüksek olması sebepleriyle, Seha İnşaat A.Ş.'den Belediyenin satım ihale bedeli ile oluşan finansman giderleri ve diğer yasal işlem bedelleri dikkate alınarak 43.855.000,00 TL + KDV bedelle satın alınmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/654225


BIST