Ana Sayfa***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30 Ekim 2017 - 19:35 www.borsagundem.com

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 26.166.772 23.832.314 10.232.353 6.849.737
Satışların Maliyeti
24 -24.080.593 -20.084.474 -9.806.094 -5.655.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.086.179 3.747.840 426.259 1.194.548
BRÜT KAR (ZARAR)
2.086.179 3.747.840 426.259 1.194.548
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.192.742 -2.249.563 -694.892 -693.337
Pazarlama Giderleri
25 -1.170.087 -1.229.228 -372.657 -434.705
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.807.543 713.094 612.088 63.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.661.087 -728.334 -12.616 164.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.130.194 253.809 -41.818 294.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 372.402 458.603 125.266 84.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -1.650 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-757.792 710.762 83.448 379.118
Finansman Gelirleri
28 255.085 101.056 21.922 48.464
Finansman Giderleri
29 -992.158 -343.653 -225.555 -167.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.494.865 468.165 -120.185 260.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
271.009 -234.113 38.572 -84.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -66.346 0 -66.346 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 337.355 -234.113 104.918 -84.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.223.856 234.052 -81.613 175.189
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.223.856 234.052 -81.613 175.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.223.856 234.052 -81.613 175.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 21.096 922.927 1.253.950 534.006 22.503.003 0 22.503.003
Transferler
534.006 -534.006 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.936 234.052 227.116 0 227.116
Kar Payları
-599.099 0 -599.099 0 -599.099
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 14.160 922.927 1.188.857 234.052 22.131.020 0 22.131.020
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 0 22.233.042
Transferler
337.872 -337.872 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.265 0 -1.223.856 -1.228.121 -1.228.121
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 8.097 922.927 1.526.729 -1.223.856 21.004.921 0 21.004.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
484.136 -744.353
Dönem Karı (Zararı)
-1.223.856 234.052
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.223.856 234.052
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.747.226 -1.028.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 170.442 162.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 810.563 149.700
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 842.449 149.700
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-31.886 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 4.716 1.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 4.716 1.522
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-527.754 19.795
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -105.232 209.310
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -422.522 -189.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -338.421 232.379
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.092 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -2.791.680 -1.594.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.439.850 158.998
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.606.378 -5.352.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.606.378 -5.352.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
734.912 494.626
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -80.805 446.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 815.717 47.798
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.755.997 -1.102.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -321.396 -318.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.777.000 3.085.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.650 167.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 5.758.350 2.917.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 223.831 194.282
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-293.922 216.890
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -293.922 216.890
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 589.677 3.014.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.120.633 -73.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -2.120.633 -73.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
468.768 -635.511
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 15.368 -108.842
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.249 -852.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 99.011 108.911
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 99.011 108.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.260 -13.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -142.260 -13.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 327.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -1.275.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.801.603 763.880
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.801.603 1.362.973
Ödenen Temettüler
23 0 -599.093
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.242.490 -832.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.242.490 -832.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.922.902 3.837.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.165.392 3.005.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.223.856 234.052 -81.613 175.189
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.265 -6.936 -2.263 531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -5.331 -8.670 -2.828 664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.066 1.734 565 -133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 1.066 1.734 565 -133
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.265 -6.936 -2.263 531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.228.121 227.116 -83.876 175.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.228.121 227.116 -83.876 175.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.165.392 2.922.902
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
18.669.801 20.903.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 18.669.801 20.903.072
Diğer Alacaklar
1.777.802 2.512.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.554.872 1.474.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 222.930 1.038.648
Stoklar
12 16.638.926 11.882.929
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.170.601 850.524
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 149.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.170.601 700.586
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 6.917 12.862
Diğer Dönen Varlıklar
22 3.257.527 1.136.928
ARA TOPLAM
46.686.966 40.221.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.686.966 40.221.932
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.275.000 1.275.000
Maddi Duran Varlıklar
16 376.158 452.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 41.002 16.863
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 2.660.766 1.390.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
198.031 177.440
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.550.957 3.311.778
TOPLAM VARLIKLAR
51.237.923 43.533.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.932.202 3.953.430
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.528.205 1.578.280
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
17.030.381 11.358.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 18.650 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 17.011.731 11.358.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 282.172 58.341
Diğer Borçlar
110.887 404.809
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 110.887 404.809
Ertelenmiş Gelirler
13 2.649.154 2.059.477
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 35.959 5.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 31.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 31.886
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
ARA TOPLAM
24.568.960 19.450.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.568.960 19.450.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.186.328 313.422
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.319 33.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 42.319 33.338
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.435.395 1.503.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.664.042 1.849.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.233.002 21.300.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.004.921 22.233.042
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 8.097 12.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 8.097 12.362
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
23 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.526.729 1.188.857
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -1.223.856 337.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.004.921 22.233.042
TOPLAM KAYNAKLAR
51.237.923 43.533.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637950


BIST