Ana Sayfa***TKY* *EMNIS*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi----

***TKY* *EMNIS*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

19 Eylül 2017 - 17:52 www.borsagundem.com

***TKY******EMNIS*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [EMNIS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:  18.09.2017 tarihli Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.(EMNIS) KAP duyurusu
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ödenmiş sermayesinin 5.000.000 TL'den 6.200.000 TL'ye artırılması sonucu şirket sermayesinin yüzde 19,35'ine ( sermaye artırımı sonrası ) tekabül eden toplam 1.200.000 nominal değerli payların, tahsisli olarak şirket ortaklarından Mustafa Feridun Uzunyol'a kurumumuz aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2017 tarih ve 33/1107 sayılı toplantısında alınan karara istinaden 1 TL nominal değere denk payların ( 1 adet ) satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere 5,59 olarak belirlenmiştir.
Satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilmektedir
Satış işleminin 21.09.2017 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilmesi hususunu değerlendirmelerinize sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630176


BIST