Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

08 Eylül 2017 - 19:20 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 -150.263 227.763 1.644.643 4.014.990 15.237.133 15.237.133
Transferler
1.500.000 131.067 2.383.923 -4.014.990
Dönem Karı (Zararı)
1.934.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -122.854 358.830 4.028.566 1.934.811 17.199.353 17.199.353
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.000.000 -194.262 358.830 2.158.311 4.697.867 20.020.746 20.020.746
Transferler
232.026 4.465.841 -4.697.867
Dönem Karı (Zararı)
2.812.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.531
Sermaye Arttırımı
5.000.000 11.496.200
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 11.496.200 -191.731 590.856 6.624.152 2.812.539 39.332.016 39.332.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.539 2.468.014
Dönem Karı (Zararı)
2.812.539 1.934.811
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.812.539 1.934.811
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.195.908 1.443.444
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
377.204 366.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 27.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 27.805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76.251 41.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.684 72.171
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.567 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.629
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
708.639 937.267
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
675.817 892.693
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-16.575 -12.370
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
49.397 56.944
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.814 70.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.892.064 -828.470
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.183.642 -581.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.183.642 -581.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.122 57.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.122 57.426
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
506.703 -574.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-990.319 -301.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-990.319 -301.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.128.727 189.816
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
224.938 201.391
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
224.938 201.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.249.895 179.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-224.439 144.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.025.456 34.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.383 2.549.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-70.844 -81.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.380.812 -2.357.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.380.812 -2.357.998
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-558.275 -5.759
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.822.537 -2.352.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.375.755 -457
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.496.200 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.496.200 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.444.628 892.236
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.444.628 892.236
Ödenen Faiz
-675.817 -892.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.040.482 109.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.040.482 109.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.114.096 84.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.154.578 194.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.154.578 2.114.096
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4.281.557 3.147.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.281.557 3.147.312
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
104.645 30.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 104.645 30.819
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 67.106 573.809
Peşin Ödenmiş Giderler
11 692.690 568.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
692.690 568.458
Diğer Dönen Varlıklar
156.908 39.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 156.908 39.849
ARA TOPLAM
8.457.484 6.474.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.457.484 6.474.343
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.605 7.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.605 7.309
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
1.976.254 1.469.573
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.422.385 25.925.460
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.661.605 2.486.696
Diğer Duran Varlıklar
75.839 92.689
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 75.839 92.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.140.688 29.981.727
TOPLAM VARLIKLAR
44.598.172 36.456.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.000 6.640.111
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.000 6.640.111
Banka Kredileri
7 10.000 6.640.111
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.227.191
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.227.191
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 28.733 39.276
Ticari Borçlar
781.311 1.788.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 781.311 1.788.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.124.435 2.253.162
Diğer Borçlar
374.559 149.621
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 196.489 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 178.070 149.621
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
57.265 1.074.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 57.265 1.074.924
Kısa Vadeli Karşılıklar
365.714 321.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 146.763 125.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 218.951 195.384
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.330 39.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 57.330 39.849
ARA TOPLAM
2.799.347 13.533.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.799.347 13.533.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 576.783
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 576.783
Banka Kredileri
7 0 576.783
Uzun Vadeli Karşılıklar
522.298 564.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 522.298 564.713
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.877.098 1.667.742
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
67.413 92.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 67.413 92.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.466.809 2.901.929
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.266.156 16.435.324
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.332.016 20.020.746
Ödenmiş Sermaye
19 18.000.000 13.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 11.496.200 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-191.731 -194.262
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-191.731 -194.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -191.731 -194.262
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 590.856 358.830
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 6.624.152 2.158.311
Net Dönem Karı veya Zararı
2.812.539 4.697.867
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.332.016 20.020.746
TOPLAM KAYNAKLAR
44.598.172 36.456.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 11.720.177 9.743.191 5.940.966 4.660.752
Satışların Maliyeti
20 -6.392.861 -5.737.841 -3.444.884 -2.918.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.327.316 4.005.350 2.496.082 1.742.311
BRÜT KAR (ZARAR)
5.327.316 4.005.350 2.496.082 1.742.311
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.784.099 -1.019.960 -1.053.892 -478.186
Pazarlama Giderleri
21 -490.572 -207.475 -268.278 -84.737
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -20.235 -53.305 -13.202 -25.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 613.835 302.750 381.818 104.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -129.257 -105.931 140.630 48.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.516.988 2.921.429 1.683.158 1.306.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 71.540 0 69.318 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.588.528 2.921.429 1.752.476 1.306.180
Finansman Giderleri
24 -742.175 -915.815 -290.503 -447.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.846.353 2.005.614 1.461.973 858.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.814 -70.803 -84.506 209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -33.814 -70.803 -84.506 209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.812.539 1.934.811 1.377.467 858.553
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.812.539 1.934.811 1.377.467 858.553
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.171.891
Ana Ortaklık Payları
1.640.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

'Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,16000000 0,18000000 0,08000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.531 27.409 -17.369 -83.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 3.164 34.261 -21.711 -104.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-633 -6.852 4.342 20.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -633 -6.852 4.342 20.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.531 27.409 -17.369 -83.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.815.070 1.962.220 1.360.098 774.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.172.946
Ana Ortaklık Payları
1.642.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/628948


BIST